Klikk her for å få vite mer!

Skiptvet Kommune eier og driver tre barnehager; Finlandsskogen, Lindormen og Solhaug. Vi har til sammen plass til ca. 140 barn. Ca. 60 i Finlandsskogen og 40 i hver av de to andre.

De tre kommunale barnehagene samarbeider tett med felles kursvirksomhet, faglig utvikling, førskolegruppe, vanntilvenning og ulike prosjekter. Siden det er gangavstand mellom barnehagene hender det også at avdelinger er på besøk hos hverandre og leker sammen ute.

Felles for oss alle er at vi legger stor vekt på å bygge gode og trygge relasjoner mellom barn og voksen, og barna seg imellom. Trygge barn i trygge omgivelser er grunnleggende for all vekst og utvikling! Alle barnehagene bygger virksomhetene sine på Trygghetssirkelen og har flere sertifiserte veiledere. Bravo-leken og Mitt valg blir også brukt i alle tre barnehagene