Det er viktig at alle aktiviteter blir meldt inn til kommunen, slik at flest mulig blir med i programmet som blir delt ut til alle elevene ved skolene. Kommunen promoterer også alle arrangementene på kommunens Facebook og hjemmeside, samt i andre aktuelle fora.

Ta kontakt med kulturkontoret ved spørsmål eller innmelding av arrangementer/aktiviteter til årets program.

Mail:  postmottak@skiptvet.kommune.no

Tlf: 69 80 60 00