A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever - høring

Skiptvet kommune skal vedta åpningsforskrift for jakt i Skiptvet og sender herved forslag ut på høring.

Høringsfristen er satt til 15.01.2017.