Åpne søknader sendes: postmottak@skiptvet.kommune.no

Er du intern søker?

Vikarer og andre faste ansatte i Skiptvet kommune må søke via intranett.

Ved ustabilitet i nettverket og/eller dersom du trenger bistand i søknadsprosessen, vennligst henvend deg til postmottak@skiptvet.kommune.no 

Hjelp og støtte

For bistand i søknadsprosessen:
postmottak@skiptvet.kommune.no

Du kan også ringe servicekontoret:
tlf: 69 80 60 00       
Vi besvarer dine henvendelser innen ordinær arbeidstid kl 08.00 - 15.45.

Dersom du ikke har tilgang til PC, kan du bruke PC ved NAV-kontoret.

Veiledning til deg som skal søke

Ofte stilte spørsmål

Etikkplakaten i Skiptvet kommune

Etiske retningslinjer for ansatte