A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Selvbetjening/Informasjon om selvbetjening

Selvbetjening

Behandling av personopplysninger på kommunens

Selvbetjening

Selvbetjening er et tilbud til deg for at du skal finne informasjon selv, slik som kart, postlister, ledige stillinger, sakspapirer, og masse mer.

Her kan du selv utføre enkelte tjenester, tilrettelagt for nettbruk - feks.:

På kommunens internettsider har du mulighet til å ta kontakt med Skitpvet kommune via kontaktskjemaer. Skjemaet sendes via ordinære datalinjer. Forespørsel legges inn i et fritekstfelt. Dersom du ønsker tilbakemelding på henvendelsen, må du også legge inn din e-postadresse, da svar sendes på e-post.

Det anbefales at man kun benytter skjemaet til enkle spørsmål. 
Skiptvet kommune ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter ikke sendes via kontaktskjemaet.

Kontakt Skiptvet kommune via e-post
Bruk av e-post har svakheter med tanke på sikkerhet. E-post bør derfor kun benyttes til enkle spørsmål. Skiptvet kommune ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter ikke sendes via e-post.

Vær oppmerksom på at all e-post, sendt fra Skiptvet kommune-adresser, er beregnet for den navngitte adressaten og kan inneholde informasjon som er konfidensiell og privilegert. Dette inkluderer vedlegg.

Hvis du ved en tilfeldighet, feil eller uten særskilt tillatelse har mottatt e-post fra Skiptvet kommune, ber vi om at du varsler oss umiddelbart. Vi ber deg om å opprettholde streng konfidensialitet og verken lese, kopiere eller på annen måte gjøre bruk av e-post-innhold på noen måte.

Elektroniske skjema
Skiptvet kommune har flere typer av skjema for utfylling. Mange av skjemaene er beregnet for elektronisk utfylling og innsending. Samtidig har man fortsatt mange skjema som må skrives ut og sendes inn som papirsøknad.

Elektroniske skjema på Skiptvet kommune sin portal driftes av vår skjemaleverandør Sem og Stenersen Prokom. Se deres personvernerklæring.

Alle elektroniske skjema sendes over sikker linje og innholdet er kryptert. Alle som sender inn elektroniske skjema oppfordres til å autentisere seg med MinID.

MinID er foreløpig på sikkerhetsnivå tre og er en type autentisering (kontroll av identitet) til bruk på enkle skjema av ikke sensitiv karakter. MinID er ikke en elektronisk signatur.

Ved å benytte MinID vil man kunne få preutfylt egen kontaktinformasjon i de skjema man skal benytte.

Registrering av lag og foreninger, næringsdrivende og offentlige virksomnheter

Skiptvet  kommune har et et kontaktregister på våre nettsider der vi oppfordrer næringsdrivende og lag og foreninger til å registrere seg. For lag og foreninger og næringsdrivende er dette en frivillig registrering. Registreringen er gratis. Foretaket eller organisasjonen får en synliggjøring av kontaktinformasjon, beskrivelse av virksomheten og eventuelle kontaktpersoner med kontaktinformasjon.

Man kan også synliggjøres via vår karttjeneste.

Kontaktinformasjonen for næringsdrivende og lag og foreninger blir ikke elektronisk videreformidlet. Skiptvet kommune kan ikke forhindre at disse opplysningene manuelt tas ut og benyttes til komersiell virksomhet.

Nyhetsabonnement
www.skiptvet.kommune.no kan du abonnere på en nyhetstjeneste. Du registrerer deg som bruker og må i den forbindelse oppgi din epostadresse. Du kan velge hvilke temaer du ønsker informasjon om. Hver gang det skjer en endring på nettsidene våre, innen de tema du har registrert deg på, får du beskjed om dette via e-post.

Oppdatering, utmelding og sletting av personopplysninger

Den enkelte kan via sin brukerident selv oppdatere egen kontaktinformasjon. Dersom opplysninger ikke oppdateres innen 18 måneder vil informasjonen bli slettet. Man vil få et varsel 14 dager før sletting foretas.

Opplysningene som registreres benyttes kun til de tjenestene vedkommende har registrert seg på. Det er kun administratorer som får tilgang til informasjon som viser hva den enkelte benytter av tjenester. Dersom man melder seg av en eller flere tjenester eller registre blir e-postadresse og kontaktopplysninger slettet hos Skiptvet kommune dersom du ikke abonnerer på andre tjenester.

Informasjon som lagres automatisk
Vi måler trafikk på våre sider både via klient-side måling (via en javascript) og via logger fra vår webserver. Når du besøker www.skiptvet.kommune.no tar vi vare på en del informasjon som IP-adresse, hvilke sider på www.skiptvet.kommune.no du besøker, hvilke side du kom fra da du gikk inn på www.skiptvet.kommune.no osv.

Vi gjør oppmerksom på at alle data vi samler inn på denne måten kun benyttes for statistiske formål, vedlikehold og utvikling. Denne informasjonen hjelper oss blant annet til å vurdere hva besøkende på www.skiptvet.kommune.no er mest interessert i. Askim kommune benytter ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger.

Lenker til andre nettsteder
www.skiptvet.kommune.no har vi lenker til andre nettsteder, organisasjoner og virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at Skiptvet kommune sine retningslinjer for personvern ikke omfatter disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Kontakt kommunen via www.skiptvet.kommune.no