A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Mobbing i skolene i Østfold.

Mobbing i skolene i Østfold.

 

Lavere enn i Oslo og Akershus

Dette er tallene for hver enkelt kommune i Østfold.

Halden: 7 %                       Sarpsborg: 7 %

Fredrikstad: 7 %               Råde: 5 %

Rygge: 5 %                         Moss: 7 %

Våler: 4 %                           Skiptvet: 6 %

Eidsberg: 6 %                    Trøgstad: 9 %

Marker: 5 %*                    Rømskog: –

Aremark 8 %*                   Hvaler 19 %

Spydeberg 13 %               Askim 5 %

Hobøl 2 %*                        Rakkestad 4 %

(Kilde: Dagbladet.no)

 

Det foregår for tiden en diskusjon på Facebooksiden Skiptvet. Vi har funnet det nødvendig å kommentere denne saken og tar den også opp som informasjon her på kommunens side. Vi ønsker å vise litt av det vi gjør i skiptvetskolene, slik at innbyggerne er orientert om det. Arbeid mot mobbing er en prioritert sak hver dag i skole og barnehage. Vi har gode rutiner for å forebygge mobbing, og å følge det opp når det skjer. Ved å gå inn på skolenes hjemmesider kan du lese mer om dette. Kirkelund skole bruker et forskningsbasert opplegg som heter Olweusprogrammet, og Vestgård og barnehagene Mitt Valg. Vi arbeider også med en helhetlig plan om sosial kompetanse.

Når mobbing likevel skjer, er det viktig at barn, elever, foresatte og ansatte varsler de ansvarlige slik at vi kan iverksette tiltak. Lovverket er slik at dersom skolen får en henvendelse fra en elev eller foresatte om en krenkende hendelse skal vi undersøke saken, gjøre et enkeltvedtak og sette inn tiltak. Enkeltvedtaket gir foresatte/eleven klagerett til fylkesmannen.

 

Mobbing er et stort samfunnsproblem i skole og arbeidsliv. Skiptvet har utfordringer som mange andre i Østfold og Norge når det gjelder mobbing. Det stemmer derimot ikke at vi er tredje verst i fylket. På NRK Østfold sine sider står hele undersøkelsen, og det er 6 % av elevene som rapporterer at de opplever mobbing 2-3 ganger i mnd. Skiptvet ligger midt på treet i Østfold, og det er et lite antall elever som rapporterer om dette. Likevel er det slik at et barn som mobbes er ett barn for mye. Vi jobber kontinuerlig med dette, og alle saker vi får henvendelse om eller som personalet observerer blir fulgt opp av skolene. Elevundersøkelsen viser også at ingen elever har rapportert på digital mobbing. Generelt er trivselen høy i Skiptvetskolen, og vi skårer best av alle (sammen med Råde) i Østfold, 4,6 poeng av 5,0 mulige. På skolenes hjemmeside ligger det informasjon om rutiner knyttet til mobbing. Blant annet har Kirkelund skole trivselsledere som har som oppgave å bidra til et godt skolemiljø, og rutinene i Olweusprogrammet blir nøye fulgt opp.

 

Det andre som blir vist til her i debatten er at Kirkelund skole ikke tar imot hjelp utenfra. Dette er positivt feil. Skolene får mange henvendelser om eksterne aktører, og noen av disse har vi sagt nei til blant annet fordi de har virkemidler og verdier vi ikke kan ta inn i skolen. Vi har hatt inne flere eksterne, så som " Lær og mobbe " , " Bruk hue" og som nevnt opplegget rundt trivselslederne. Vi har et sterkt fokus på mobbing i skolene og vil fortsette med det.

Johan Søfteland, oppvekstsjef

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Kirkelund skole 2017 (2).pdf

 (NRK Østfold https://www.nrk.no/ostfold/syv-prosent-av-ostfold-elevene-har-blitt-mobbet-1.13433510)

 

 

Tips en venn Skriv ut