A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Valg 2019 - manntall til offentlig ettersyn

Valglogo i gull

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Manntall for Skiptvet kommune er nå lagt ute til offentlig ettersyn på servicekontoret og i biblioteket. 

Styrt av folkeregisteret

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Her får du mer informasjon om manntallet og valget 2019.