A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Priser - barnehage

Priser - barnehage

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet kommune fra 01.08.2019:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling i juli.

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet:
Størrelse på plass Pris pr. måned Pris for mat pr. måned
 100% plass kr. 3 040 kr. 360
 80% plass kr. 2 592 kr. 288
 70% plass kr. 2 357 kr. 247
 60% plass kr. 2 180 kr. 216
 50% plass kr. 1 886 kr. 191

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr 2 og 50 % til barn nr 3. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 557.333 (sats 2019) kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr. 548.500 (sats 2019) og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2019, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.