A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Priser - barnehage

Priser - barnehage

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet kommune fra 01.01.2020:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling i juli.

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet:
Størrelse på plass Pris pr. måned Pris for mat pr. måned
 100% plass kr. 3 135 kr. 371
 80% plass kr. 2 673 kr. 297
 60% plass kr. 2 248 kr. 222

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr 2 og 50 % til barn nr 3. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 574.750 (sats 2020) kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr. 548.500 (sats fram til 01.08.2020) og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2020, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.