A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av høring av planforslag for detaljplan for Brekke Sør - Meieribyen

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

I henhold til PBL §§ 4-1 og 12-9 og vedtak 17/007 i Formannskapsmøte 07.02.2017 legger ut kommunen planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt i Meieribyen på 1. gangs høring. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider . Merknader og synspunkter innen 24.03.2017.

Vedtak og planforslaget finnes her:
Link til planregisteret.

Se sakspapir i møteboka: saknr. FS 17/007

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet