A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av planvedtak for Brekke vest boligfelt sørlig del

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Revidert planforslag for detaljplan for Brekke vest del sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17 vedtas jf. plan- og bygningslov § 12-12. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Vedtak kan påklages jf. § 1-9.

Plankart og bestemmelser datert 16.06.2017 er ferdigstilt med opplysninger fra 2. gangs behandling.

Vedtak og detaljplan finnes her:

Link til planregisteret.

Link til sakspapir.

Spørsmål om nærmere opplysninger kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger:

Oversikt av planregisteret for Skiptvet

Kartportal på hjemmeside