A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/NAV Skiptvet

NAV Skiptvet

NAV Skiptvet er både statlig og kommunale tjenester som tidligere omfattet sosiale tjenester, arbeid og trygd.

NAV sine viktigste oppgaver er blant annet:

  • Råd og veiledning, samt oppfølging av brukere
  • Flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønader
  • Behandle saker vedrørende økonomisk sosialhjelp
  • Midlertidig bolig for de som er i en akutt bolignød
  • Gjeldsrådgivning
  • Kvalifiseringsprogram
  • Integrering

Økonomisk sosialhjelp

Hva kan du få hjelp til?
Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Stønaden skal primært være midlertidig og bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.

Krav til søker
Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

Oppholder deg lovlig i Norge
Bor fast i Norge
Ikke kan sørge for deg selv igjennom jobb eller andre inntekter.

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp
NAV Skiptvet har søknadskjema og skjema for vedlegg som må følge søknaden.

Hva skjer videre?
Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig svar innen 3 uker.

Klage
Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse, eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen sendes til NAV Skiptvet.

Har du behov for gjeldsrådgivning?

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. NAV i Skiptvet har nå en egen gjeldsrådgiver som kan hjelpe deg med dette.

 

Virksomhet: Innbyggerservice
Virksomhetsleder: Laila Wallin
Telefon: +47 55 55 33 33
E-post: nav.skiptvet@nav.no
Besøksadresse: Storveien 24, 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 24, 1806 Skiptvet
Nettadresse: www.nav.no
Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag drop in kl 08.30 - 11.30, onsdag stengt.