A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Planprogram for plan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 fastsatt

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk


Formannskapet har i møte 13.09.2018 behandlet mottatte uttalelser og fastsatt revidert planprogram.

I tillegg ble traséanalysen vedtatt slik:
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-1, 5-2 og 12-9 fastsetter Skiptvet kommune revidert planprogram og vedtar revidert traséanalyse, begge datert 03.08.2018, for utredning av første trinn for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 med planID 20170002 med følgende valg:

Første trinn:
Gang- og sykkelvei nordover fra Idrettsveien til Stokkebekkveien på østsiden av fylkesvei 115.
Gang- og sykkelvei i Meieribyen utvides og kompletteres mest mulig på begge sider av Storveien.
Gang- og sykkelvei sørover fra Vollveien til Haugskrysset på vestsiden av fylkesveien 115

Andre trinn:
Gang- og sykkelvei nordover fra Stokkebekkveien til Vamma brua på østsiden av fylkesvei 115.
Gang- og sykkelvei sørover fra Haugskrysset til kommunegrense på vestsiden av fylkesvei 115

Det vises til mottatt uttalelse om planoppstart med planprogram og traséanalyse for detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115.
Etter høringsfrist 28.05.2018 ble mottatte uttalelser vurdert og dersom aktuelt innarbeidet i planprogram.

Planprogram beskriver planprosess og hvordan planforslag skal utredes med aktuelle utredningstemaer. Kommunen skal fortsette med planarbeidet etter planprogrammet og komme med forslag til detaljregulering.
Etter terrengundersøkelser blir involverte grunneiere kallet inn til dialogmøte etter delområdet.
 
Oversikt av andre reguleringsplaner: