A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Planvedtak for detaljplan for Mørk Bergsjø

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Kommunestyret har i møte 18.12.2018 vedtatt detaljplan for Mørk Bergsjø.
Vedtak KS-18/104:
Detaljregulering for Mørk Bergsjø med nummer 20160002 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2018 vedtas, jf. § 12-12 i pbl.

Vedtak og andre vedlagte dokumenter finnes på hjemmesider av kommunen med følgende link:

Hele planprosess finnes i planregisteret med følgende link:

Nærmere opplysninger om klageadgangen og frist for klage jf. PBL § 12-12 og § 1-9 finnes på Selvbetjening og videre til Klage.


 

Tips en venn Skriv ut