A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Finlandsskogen barnehage/Avdelinger/Hvitveisen

Hvitveisen

På Hvitveisen er det en flott  gjeng med 19 barn i alderen 3-4 år. Her jobber tre voksne samt en lærling.  

På Hvitveisen jobber vi for å gi barna den gode barnehagedagen med vekt på trivsel, omsorg, lek, vennskap og læring. Vi har varierte dager som inneholder turer, lek inne/ute, grupper, aktiviteter osv.

Fokusområdet i år er språkstimulering med vekt på bøker/høytlesing. Vi ønsker at barna skal bli glad i bøker ved å bli lest for, undre seg over historien i bøker og jobbe med prosjekter ut i fra bøkene. I løpet av en dag er vi bevisste på å jobbe med språkstimulering under måltider, påkledning, i lek og andre aktiviteter. Samtaler med alle barna med utgangspunkt i det barna er opptatt av, ser vi som meget verdifult. Målet er å stimulere til økt ordforråd, bedre språkforståelse og et alsidig bruk av språket.