A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av vedtatt detaljplan for Skogskloster

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

DETALJPLAN FOR SKOGSKLOSTER

Revidert planforslag for detaljplan for del av Gbnr. 32/4, Haug, Skogskloster med planID 20150003, med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser alle datert 02.11.2017, vedtas jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Vedtak kan påklages jf. § 1-9. 

Intensjonen med planen er å legge til rette for 15 munkeceller og 1 samlingslokale langs Lundsveien på vestside av Meierybyen i Skiptvet.

Vedtak og planforslag finnes i møteplan for kommunestyremøte 12.12.2017:

Link til sak 17/102 planforslag for Skogskloster

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Se for mer informasjon på side Selvbetjening og videre til Klage.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet

Kart:
Lenker til ulike kartportaler

Tips en venn Skriv ut