A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av vedtatt detaljplanendring for Brekke vest - Meieribyen

PLan Nytt fra Plan, Landbruk og Teknikk

DETALJPLAN FOR BREKKE VEST

Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Vest boligfelt (del sør og nord), planID 20160004, med planbeskrivelse oppdatert 30.10.2017, plankart og bestemmelser datert 30.10.2017 vedtas jf. plan- og bygningslov § 12-14.

Intensjonen med planen er å legge til rette for 18 eneboliger langs Brekkeveien på vestside av Meierybyen i Skiptvet.

Vedtak og planforslag finnes i møteplan for kommunestyremøte 12.12.2017:

Link til sak 17/100 planforslag for Brekke vest

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Klagen må fremmes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og sendes Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Se for mer informasjon på side Selvbetjening og videre til Klage.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet

Kart:
Lenker til ulike kartportaler

Tips en venn Skriv ut