Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Smart Skiptvet

Smart City, eller smarte byer, er et begrep som brukes over hele verden, og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

Skiptvet som bokommune skal ha oppmerksomhet på å være en trygg, omsorgsfull, inkluderende og nyskapende kommune med fokus på å utvikle og ta i bruk moderne og bærekraftig teknologi. Skiptvet kommune har derfor startet programmet Smart Skiptvet for å bidra til dette.

Programmet skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for et fremtidsrettet samfunn.

For å lykkes med dette formålet må kommunen ta utgangspunkt i egen organisasjon som er nøkkelen til god drift og vellykket tjenestetilbud.

Et Smart Skiptvet prosjekt utpeker seg ved at

  1. prosjektet er bærekraftig på både kort og lang sikt,
  2. det utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører og
  3. det tar i bruk teknologi på en innovativ måte.

Disse tre er driverne i Smart Skiptvet, og skal være synlige i ethvert Smart Skiptvet-prosjekt.

 

Smart Skiptvet logo