Skiptvets sentrale beliggenhet mellom E-6 og E-18 og mellom jernbane i Askim og Sarpsborg gjør at avstanden til alle byene i Østfold og veien til Oslo er kort. Vi har ca. 3700 innbyggere.

Historien bak Skiptvets kommunevåpen kan du lese her.

Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum, "Meieribyen", en kirke og to skoler - alt i nær tilknytting til sentrum. Kommunen og sentrum har de siste åra gjennomgått en sterk vekst. Målt i landssammenheng er Skiptvet blant de beste bokommuner i landet. Skiptvet har en fantastisk natur med rike muligheter til fritidsaktiviteter. Sommertid bader vi i den vakre Glomma.

Vi har ett mangesidig kultur- og aktivitetstilbud i Skiptvet. Les om våre lag og foreninger her!

I Skiptvet er det flere sosiale møteplasser. Lysløypa brukes flittig både sommer og vinter. Når det er snø er skiterrenget innbydende med oppkjørte løyper. Bergsjø badeplass og Glomma med alle dens muligheter innbyr til aktiviteter.

Kommunen har full barnehagedekning, i alt tre barnehager. Skolen er tredelt ved at Vestgård skole er for 1. til 4. klassetrinn, mens Kirkelund har mellomtrinn fra 5. til 7. og ungdomstrinn fra 8. til 10. klasse.

Det er tilsammen om lag 400 hytter i kommunen. De fleste i fin beliggenhet nær Glomma.

Velkommen til Skiptvet! Om du bor her, om du vurderer å flytte hit eller er her på besøk på kortere eller lengre tid.

Skiptvet kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen. Det er en framtidsrettet og allsidig arbeidsplass med omtrent 350 ansatte i helt og deltidsstillinger. 

De fleste ansatte yter tjenester i direkte kontakt med kommunens innbyggere. Kommunen har et mangfold av tjenester og det meste av ressursene går til barn, helse og omsorg.