Mer informasjon og skjemaer finnes hos Indre Østfold Brann og Redning