Bygdebøkene; folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Skiptvet kommune vedtok i 1983 at bygdebok skulle skrives. Bygdebokkomité ble oppnevnt og planer for en gårds- og slektshistorie ble lagt. Allmennhistorien skal komme senere.

Bygdebøkene har fokus på gården, dens historiske utvikling i samhandling med omkringliggende gårder og gårdens folk, deres levegrunnlag og sosiale kår. Dagens gårdsdrift, som kjennetegnes av langt raskere omveltninger enn tidligere, har også fått sin plass. Bøkene er rike på illustrasjoner, også i farger. De fleste gårdsbruk som omtales presenteres med et luftfoto fra nyere tid. I tillegg presenteres luftfoto fra Widerøes Flyveselskap fra 1950 årene og foto innkjøpt fra Østfold fylkes billedarkiv. Bygdefolket har også stilt private bilder til rådighet for komitéen. Tegner Egil Torin Næsheim har levert tegninger til bøkene og med det sørget for illustrasjoner også fra tider som er fattig på billedmateriale.

Magne Berggren var ansatt som forfatter fra 1998-2010 og i hans forfatterperiode ble det gitt ut 3 bind. Da han ble pensjonist i 2010 overlot han manusutkast og notater som han hadde samlet til bind 4 og senere bind til bygdebokkomiteen. Følgende bøker er gitt ut:

Bind 1 fra 2006 omtaler gårdene Eng, Espenes, Ruene, Liverud, Borgen, Hønstvet østre, Hønstvet vestre, Stafseng, Solberg nedre, Bråtenes og Lystad.

Bind 2 fra 2007 omtaler gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre.

Bind 3 fra 2009 omhandler gårdene Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Sperstad, Åmot søndre, Åmot nordre, Hol, Toen, Karterud, Berg østre, Bogen, Berg vestre, Unnestad og Målen.