Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse, bidra til gode miljømessige forhold, og sikre befolkningen mot miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Vi gir faglige råd og veiledning til offentlige myndigheter, næringsliv og befolkningen. Vi utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, strålevernloven og tobakkskadeloven med tilhørende forskrifter. Miljørettet helsevern i Sarpsborg utfører også tilsvarende oppgaver for kommunene Aremark og Skiptvet.