Fra 1. januar 2021 gjelder det en ny felles TT-ordning for hele Viken. Den skal sikre like rettigheter forbrukerne, uansett hvor i fylket de bor. Det vil være en overgangsordning på to år, slik at de som har TT-kort pr. 01.01.21 ikke trenger å foreta seg noe.  

Etter 1. januar 2021 skal alle søknader sendes og behandles sentralt av Viken fylkeskommune. Det er derfor ikke lenger nødvendig for søkere eller pårørende å kontakte kommunen.

Du finner all informasjon du trenger hos Viken Fylkeskommune her.