Omsorgsboliger

Torggården er utviklet av Omtanke AS gjennom sitt datterselskap Skiptvet Sentrumsutvikling AS, i godt samarbeide med Skiptvet kommune.

Omtankebygget, som ligger lengst vekk fra Storveien, inneholder parkeringskjeller, disponible næringslokaler på 100m2, samt 22 omsorgsboliger og personalbase. Bygget er på 5 etasjer over terreng. Utenfor leilighetene vil det opparbeides et flott torg og alle arealene rundt bygget. Det blir også et fint torg med møteplasser og vannfontener. 

Torgbygget ligger ut mot Storveien, og det er parkeringskjeller og tekniske rom under deler av bygget.  

Tårnbygget på 7 etasjer inneholder delvis kjeller, i 1.etg er det kafé, bibliotek i 2 etasjer, 5 omsorgsboliger med personalbase i 3 etg og 12 leiligheter øvrige private leiligheter. 

Leilighetene er litt ulike. Leilighetene med 1 soverom har balkong og leiligheter med 2 soverom har ikke egen balkong. Størrelsen varierer fra ca. 54m² - ca. 74 m².  Leilighetene vil være moderne, ivaretar alle dagens byggekrav og har høy standard. De er fargesatt med rolige og lune farger. Det er vannbåren varme som varmekilde, varmekabler på badet. Det er lagt opp til internett og kabel-TV. Leilighetene er umøblerte ved overtagelse. 

Husleie er beregnet ut fra leilighetens størrelse. Husleien er foreløpig estimert å være fra 9 500 – 11 500,- pr mnd.  Den er basert på flytende rente. Det kan beregnes ca. 1000,- pr mnd. i skattefradrag. Det vil være mulig å søke bostøtte for de det gjelder.  Alle fellesutgifter er tatt inn i månedlig husleie. 

Det skal snarlig stiftes et borettslag for Torggården. Borettslaget vil vedta endelig husleie. Styret vil ta et valg på rentebetingelsen. Valget vil være flytende eller fast lånerente. 

Det vil etterhvert komme mer detaljerte opplysninger og nødvendig informasjon for de som tildeles leilighet. 

Alle søknader vil bli behandlet ukentlig så lenge det fremdeles er ledige leiligheter.

Behandlingstiden vil inneholde et arbeid med å kartlegge og vurdere de ulike søknader som er kommet, ut fra vedtatte tildelingskriterier for de ulike omsorgsboligene. 

Vil du søke?

 

VIKTIG: Les retningslinjene før du sender søknad: Retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger i TorgGården

Søknadsskjema finner du her: Søknad om omsorgsbolig i TorgGården. Du kan også få skjemaet i papirform på servicekontoret. 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til:
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller ved å klikke på denne linken:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/941962726 (sikker digital sending)

Spørsmål?

Kontakt servicekontoret på tlf 69 80 60 00 eller e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no