807_976060303brekkevest
Flyfoto fra syd

Brekke vest

Eneboligtomter på Brekke Vest:

Alle 18 tomter, tomtestørrelse ca. mellom 740 - 950 m2, er solgt. 

 

plankart Holstadåsen Øst
plankart Holstadåsen Øst

Holstadåsen Øst

Varierte boligtomter på Holstadåsen Øst under planlegging:

Ca. 41 tomter, planlegges til forskjellige boenheter, 29 eneboliger, 13 tomannsboliger, 12 rekkehus og boligblokk med 12 leiligheter. Totalt er det planlagt 62 boenheter. Ene- / tomannsbolig tomtestørrelse ca. 800 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense).

Planforslag er under behandling.

Ved flere opplysninger ta kontakt med Servicekontoret.
Flere opplysninger om planstatus kan du se her.

Presentasjonen i åpent møte 27. mars 2017.

Andre boligfelt

I vedtatt kommunedelplan for sentrum, sentrumsplanen, finnes andre boligfelt som krever detaljregulering.

Status for disse boligfelt finnes i planregisteret, HER.