Ordfører

Cecilie Agnalt

E-post: cecilie.agnalt@skiptvet.kommune.no 

Besøksadresse: Kommunehuset (Storveien 28)

Kommunedirektør

Hasse Ekman

E-post: hasse.ekman@skiptvet.kommune.no

Besøksadresse: Kommunehuset (Storveien 28)

Kommunedirektøren er kommunens administrative leder. 

Stab/økonomi

Telefon: 69 80 60 00
E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Storveien 28, 1816 Skiptvet
Postadresse: Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet

 

 

   
Økonomi Bente Veslum
Personal Karin Bogen
Regnskap Frode Johansen
Lønn Kristine Dagrød
Arkiv Nina Bogen
IT Thomas Thorstensen
   

Samfunn

 

Kommunalsjef  Karianne Kullerud

Plan, landbruk og miljø:

Virksomhetsleder Øyvind Thømt
Byggesak Bjørn Eriksen
Plan Frank van den Ring
Landbruk, skogbruk og vilt Lars Agnalt
Landbruk og miljø Gayle Culley Enger
Oppmåling Markus Holter

 

Eiendom og prosjekt:

Virksomhetsleder Kenneth Schie
Vaktmesterfunksjoner Terje Ringstad
Renhold, kommunale avgifter og startlån Siv Myklebust
Vann og kloakk Rolf Helge Eik

 

Kultur, frivillighet og næring:

Kulturkonsulent Karianne Kullerud
Biblioteksjef Nina Håkonsen

Stab

Arkivleder Nina Bogen

 

Servicekontoret servicekontoret@skiptvet.kommune.no
  Tlf: 69 80 60 00

 

 

Helse og mestring

Kommunalsjef Hanne Bøhler

 

Institusjon: 

Virksomhetsleder Unni Kristiansen
Avdelingsleder sykehjem 2, 4, 5 og nattjenesten Ramona Olsen Gjørwad
Avdelingsleder kjøkken, renhold og vaskeri Per Ivar Syvertsen

 

Tjenester til hjemmeboende:

Virksomhetsleder June Stomperud Torp
Avdelingsleder for tilrettelagte boliger Kine Andrea Liberg Riseng
Avdelingsleder for aktivitetstilbud  Gun-Christin Unnestad
Avdelingsleder for psykisk helse og rusteam Kjersti Johannessen

Oppvekst

 

Skole:

Virksomhetsleder/ rektor Guri Øiseth
Avdelingsleder for tverrfaglig oppføring/ assisterende rektor Nils Arne W. Thygesen
Avdelingsleder for 1.- 4. trinn  Erik Ringstad
Avdelingsleder for 5.- 7. trinn Jon T. Andreassen
Avdelingsleder for 8.- 10. trinn  Svanhill Berger
Avdelingsleder for SFO Eileen Landmark Johansen

 

Barnehage:

Virksomhetsleder Eirin Solberg
Barnehagestyrer Solhaug og Lindormen Ann- Cecilie Løken Christiansen
Barnehagestyrer Finlandsskogen Silje Roksvåg Nilsen
Barnehagestyrer Hestehoven gårdsbarnehage  Margareth Klimek
   
Spesialpedagog  Hege Novak

 

Tverrfaglige tjenester

Virksomhetsleder Solveig Ånsløkken
Avdelingsleder/ barnevernsleder Bjørn Hermansen
Avdelingsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten Ella- Mari Aarstad
Avdelingsleder ungdomsarbeid Anne Fossen

 

Flyktningstjenesten Roger Elvestad
Flyktningstjenesten Rezida Kantaeva