Besøksadresse Industriveien 6, Rakkestad
Postadresse Industriveien 6, Rakkestad
Telefon 908 55 384
E-post iokus@fredrikstad.kommune.no
E-post anirov@fredrikstad.kommune.no

 

Medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget
Medlemmer:      
Herman Foss (leder) FRP    
Pål Simensen (nestleder) AP    
Trine Strand Ludvigsen AP    
Øistein Svae SP    
Ann Anthony H    
       
Varamedlemmer:      
1. Jorunn Lilleng SP    
2. Lisbeth Narvestad Grenager H