Medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget
Medlemmer:      
Herman Foss (leder) FRP    
Pål Simensen (nestleder) AP    
Trine Strand Ludvigsen AP    
Øistein Svae SP    
Ann Anthony H    
       
Varamedlemmer:      
1. Jorunn Lilleng SP    
2. Lisbeth Narvestad Grenager H    

 

Innkallinger

2021

Møteinnkalling KU Skiptvet 29. april 2021. Møtet avholdes digitalt på Teams. Link til Teams vil bli sendt til kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisjonen. Andre som ønsker å være publikum i møtet kan ta kontakt med daglig leder (se kontaktinformasjon i boks på høyre side).

 

Møteinnkalling KU Skiptvet 18.mars 2021 . Møtet avholdes digitalt på Teams. Link til Teams vil bli sendt til kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisjonen. Andre som ønsker å være publikum i møtet kan ta kontakt med daglig leder (se kontaktinformasjon i boks på høyre side).

 

Tidligere år:

2020.11.26 Innkalling

2020.09.24 Innkalling

2020.06.02 Innkalling

2020.04.30 Innkalling

2020.03.12 Innkalling

2019.11.06 Innkalling

2018.11.28 Innkalling

2018.08.29 Innkalling

2018.01.31 Innkalling

2017.11.15 Innkalling

2017.06.14 Innkalling

2017.02.09 Innkalling

2016.12.15 Innkalling  NB:  Tilleggssak 2016.12.15

2016.11.03 Innkalling

2016.09.15 Innkalling

2016.06.08 Innkalling

2016.03.05 Innkalling

2016-17-02 Innkalling

2020-12-03 Innkalling