Kontaktinformasjon

Telefonnr: 69 10 87 00

Besøksadresse: Skjebergveien 23B, 1739 Borgenhaugen

Tjenestetilbud

Tjenestetilbudet inneholder:

  • Døgnåpent telefontilbud
  • Samtaletilbud
  • Midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler
  • Bistand med reetablering
  • All bistand foregår etter "hjelp til selvhjelp-prinsippet". Dette betyr at du selv er aktøren i ditt liv og at vi kan bistå deg med råd og veiledning.

Senteret skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved krisesenter har taushetsplikt. Informasjon om din situasjon vil ikke gis videre, uten at du tillater dette.

Krisesenteret har imidlertid meldeplikt til barnevernet, på lik linje med alle andre instanser.

Barn på krisesenter

Sarpsborg krisesenter har et godt tilbud til barn. En ansatt har særskilt ansvar som barne- og ungdomsansvarlig.

Kvinner/menn med barn vil bli tilbudt et av våre familierom, og både mor og barn vil få en egen person som fungerer som deres hovedkontakt under oppholdet her.

Advokathjelp

En ettermiddag annenhver uke har vi advokatvakt her ved krisesenteret.

Dette innebærer at en advokat kommer til senteret for å bistå dem som trenger råd og veiledning i sin sak.

Tilbudet er gratis, og man trenger ikke bo på senteret for å benytte seg av denne hjelpen.

Kontakt krisesenteret for å sette opp en avtale.

 

Du finner mer informasjon om tilbudet hos Sarpsborg kommune