Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale avgifter

Økning i gebyrer for vann, avløp og renovasjon.

Vann, avløp og renovasjon leveres av Skiptvet kommune til selvkost. Selvkost betyr at kommunen ikke skal tjene eller tape penger på å levere tjenesten. Det er de som bruker tjenestene som skal betale for kostnaden ved å levere tjenesten. Hver høst utformes det et budsjett for det kommende året. Inn i dette budsjettet legges forventede inntekter og kostnader, som også inkluderer innvesteringer. Ut fra dette budsjettet beregnes satsene på gebyrene, for at tjenestene skal gå i null ved årsslutt. 

Dersom det oppstår avvik fra budsjett, vil det oppstå økonomisk overskudd eller underskudd på leveransen av tjenesten. Ifølge reglene rundt selvkost skal dette kreves inn, eller betales tilbake, til innbyggerne innen fem år. Et overskudd et år vil dermed gi lavere gebyr kommende år, mens et underskudd vil gi økning i gebyrene. Hvert område (vann, avløp og renovasjon) blir avregnet hver for seg og påvirker ikke hverandre. 

Kommunen kan ikke flytte inntekter eller kostnader fra et område til et annet. I Skiptvet kommune er det få innbyggere å dele kostnadene på for de ulike selvkostområdene. Det betyr at innbyggerne vil oppleve større svingninger i gebyrene enn de som bor i store kommuner med mange å fordele kostnadene på. Kommunen er uansett forpliktet til å drive tjenestene så rasjonelt og rimelig som mulig, men innenfor de mange ulike lover og regler som gjelder.

pexels-mike-bird-211762