Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer - Skiptvet

Høring av detaljregulering for boligfelt Skjelle sør med planID 20220002

Formannskapet har behandlet planforslag for detaljregulering for boligfelt Skjelle sør med planID 20220002.

Vedtak 24/016, datert 09.04.2024:
Detaljregulering for boligfelt Skjelle sør, Gbnr. 54/2 mfl., planID 20220002, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 31.01.2024*, vedtas lagt ut til høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2, 12-10 og 12-11.

Høringsfrist: 31.05.2024

Planforslag Skjelle sør

Høringer og Kunngjøringer

Hva er en høring?

Å ha en sak ute på høring vil si at kommunen ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.