Barnevernsvakten

Kontaktinformasjon 

Tlf. 989 01 100

Barnevernvakten er tilgjengelig for akutte hendelser fra kl. 15.30, til neste hverdag kl. 08.00, og døgnet rundt i helger og på helligdager.

Barnevernvakten ivaretar barnevernstjenestens akuttarbeid utenfor den vanlige telefontiden og arbeidstiden vår. Barnevernvakten ivaretar barn som er i en alvorlig krise på grunn av forhold rundt omsorgssituasjonen eller egen atferd. Alle barn, uavhengig av hvor de bor eller oppholder seg, har krav på hjelp i akutte krisesituasjoner.