Råd og veiledning

Støy fra nabo/privat person er privatrettslig og håndteres av politiet og nabolova