Avisene er plassert sammen med tidsskriftene i det nye biblioteket.

Aftenposten kommer alle hverdager mandag-lørdag.
Ny utgave av Smaalenenes avis kommer på tirsdag, torsdag og lørdag.
Aftenposten Junior utkommer på tirsdager.

Avisene kan ikke lånes med hjem, men må leses i biblioteket.

Fra juni 2016 kan du også laste ned over 2700 aviser og 1800 tidsskrifter på mer enn 60 forskjellige språk via app-en PressReader og bibliotekets trådløse internett. Du kan da laste ned flere aviser og tidsskrifter til nettbrett/smarttelefon i inntil én uke etter ditt siste besøk i biblioteket. Pass på at du åpner PressReader mens du er koblet til SKIPTVET-INTERNETT hver gang du er innom biblioteket! Nettet vårt virker også på utsiden når biblioteket er stengt. Nedlastingsmuligheten på denne måten, vil vare i inntil 7 dager etterat du har besøkt biblioteket.
Du kan også få tilgang til PressReader hjemmefra eller hvor du vil ellers, ved å logge på i Bibliofil (https://skiptvet.bib.no), velge Digitale tjenester i venstre meny og deretter PressReader, eller logge inn i app-en Bibliofil, velge meny, deretter Mer og Logg inn i PressReader.

Mange eldre avisartikler kan leses via Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Enkelte artikler har helt fri tilgang, andre nås via norske IP-adresser, noen kan bare leses i Nasjonalbibliotekets lokaler, men noen har tilgang ved norske bibliotek. Det siste alternativet betyr at du kan få brukernavn og passord (nytt hver dag) i Skiptvet bibliotek, der du kan benytte enten egen pc eller en av bibliotekets. Denne tilgangen varer i 8 timer. Spør oss dersom dette er aktuelt!

Logo PressReader