Via disse lenkene kan du åpne og laste ned turkart for:

1- Lions natursti til Furukollen turhytte 

Naturstien er etablert og driftet av Lions Club Skiptvet. Stien starter ved parkeringsplassen langs Svinndalveien i nærheten av kommunegrensen. Langs stien finnes det flere oppslag med bl.a. beskrivelser av naturens mangfold, og stien slutter ved Furukollen turhytte. Hytta er ikke alltid åpen, for mer informasjon se her.

2 - Skiløype (lysløype) 

(ca. 5 kilometer)
Stiens startpunkt er ved Idrettshallen. Fra parkeringsplassen går stien nord for hallen mot øst mellom idrettsanlegget og Vestgård skole. Stien fortsetter gjennom skogen og åpner opp i bølgende landskap.

3 - Kulturminnestien

(totalt 17 kilometer)
Stiens startpunkt er ved Idrettshallen, alternative startpunkt er de to stedene stien krysser Dyrbekkveien. Du kan også gå stien etappevis slik at søndagsturen ikke blir så lang.
Fra Idrettshallen går du via Torget, Koffeldveien og til Brekkelia. Herfra ned til Finndalen. Her kan du velge om du vil gå medsols eller motsols, Beskrivelsen her blir med sola. Første rast må tas ved den gamle husmannsplassen Steinhytta. Her er Roy Sletner i gang med å bygge opp igjen huset av stein. Møter du på Roy forteller han gjerne om stedets historie. Videre passerer du Sølskauten, en plass historielaget har restaurert. Obligatorisk stopp blir gjerne på Furukollen turhytte, Den eies av Lions Club og har åpent på søndager i vinterhalvåret. Her er det også et flott utsiktstårn. Turen tilbake til Meieribyen tar deg bl.a. innom en gammel gravrøys på Bogsåsen.

Se DNTs hjemmesider for mer informasjon om Kulturminnestien.

4 - Lavvo - Bjørkebrua kort løype

Tur fra Bjørkebru til lavvoen
(ca. 3 kilometer).
Ved Bjørkebru, 2,5 kilometer inn i Glenneveien er det anlagt en større parkeringsplass på høyre side av veien. Herfra går ei blåmerka rundløype om tårnet på Bergedalsåsen til lavvoen
i Vidnes. Fra lavvoen fortsetter du videre i retning Bråten, men etter ca. en kilometer tar du til høyre i retning Bjørkebru. Turen går i variert terreng, og er en fin søndagstur for barnefamilier.
Lavvoen er et ypperlig sted for leik og matpakkespising, her er det til og med en vakker utedo for den som vil oppleve det.

Skåresota og Sotåsen til lavvoen.

(ca. 5 kilometer)
Kjør gjennom bommen i Skårveien og parker i Moen hyttefelt. Det er skilta til bronsealderrøyser i Skårveien. Herfra følger du grusveien til Åleskjær i ca. 300 me ter før du tar av stien opp til høyre. På det første platået du kommer til går du ca. 100 me ter ut til utsiktspunktet. Her er det to bronsealderrøyser. Gå så tilbake til stien du kom opp på, og gå opp på det høyeste punktet på Skåresota. Her er det også ei gammel røys, men først og fremst en fantastisk utsikt. Turen går videre i vakkert landskap innover Sotåsen, etter en snau kilometer tar du til venstre i stikryss ved ei myr. Du kommer etter hvert ned til Bergjatjern før du må gå bratt opp til lavvoen. Fra lavvoen følger du blåmerka sti til tårnet på Bergedalsåsen, rett før tårnet tar du til høyre
i retning Bratthenget. Følg blåmerkinga til grusvei i Bratthenget hyttefelt og derfra en liten kilometer fram til bilen.

5 - Skåresota kort løype 

(ca. 2 kilometer)
Følg samme rute som foregående tur fram til myra, ca. en kilometer etter Skåresota. Ved myra tar du til høyre i retning Bratthenget. Du får med deg bronsealderrøysene og bygdas beste utsikt. Dette er en fin liten kveldstur eller søndagstur for familier med små barn.

6 - Hoelsbekken 

 

Kommunen tilby turkart med bakgrunnskart fra www.mapant.no :

3 - orienteringskart Kulturminnestien