Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Marte Kamperud Braathen

Tlf. 488 60 644/ 488 63 772 

Tilbud

Det er tilbud om oppfølging til alle gravide i kommunen. Første samtale er ofte mellom uke 8-12. For friske kvinner og de med normale svangerskap anbefales det konsultasjon ca hver fjerde uke frem til uke 36. Hyppigere kontroller tilbys siste måneden. Behovet for hyppigheten av kontroller evalueres individuelt. Jordmor samarbeider med fastleger og fødeavdelinger og henviser ved behov. Jordmor har også nært samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut og familieterapeut på helsestasjonen. 

Andre tilbud:

  • Tidlig samtale om levevaner  

  • Svangerskapskontroller med blodprøver  

  • Samtale omkring fysisk og psykisk helse  

  • Oppfølging ved fødselsangst  

  • Samtale omkring foreldrerollen  

  • Fødsel- og ammeforberedende samtale  

  • Foreldre- og fødselsforberedende kurs  

  • Gågruppe for gravide og barselkvinner  

  • Hjemmebesøk etter fødsel  

  • Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel