Ny fakturaadresse til Skiptvet kommune fra og med 1. januar 2021

Vi ønsker å informere om at fakturaer til Skiptvet kommune skal sendes i elektronisk EHF format til organisasjonsnummer 941 962 726. Det er kun dette nummeret vi er registrert med i ELMA-registeret.

Ny fakturaadresse gjeldende fra og med 01.01.21 er:

Skiptvet kommune v/ Fakturamottak

Postboks 115
1806 Skiptvet


Leverandører som ikke er registrert i ELMA-registeret, kan helt unntaksvis benytte epost ved sending av faktura. Eposten må kun inneholde et PDF vedlegg pr faktura. Epostadressen er: fakturamottak@skiptvet.kommune.no

Den gamle epostadressen (5063@invoicecenter.net) opphører fra og med 31.12.20. Fakturaer som blir sendt til den gamle adressen etter den datoen ansees som ikke mottatt.

Det er ønskelig at alle fakturaer påføres referanse/profil ved sending i EHF. Referanse feltet må da inneholde følgende informasjon: Deres organisasjonsnummer (9 siffer) og kommunens ansvarsnummer (5 siffer) med bindestrek imellom. Disse opplysningene skal oppgis ved bestilling.

En tabell over kommunens virksomheter og ansvarsnummer finner du her.

De av våre leverandører som tidligere har fått informasjon om hva dette referanse feltet skal inneholde, bes om å la dette feltet stå uendret.

Faktura pr mail:
 
- 1 Vedlegg per mail (max 2 MB)
- Vedlegget må inneholde en komplett faktura
- Vedleggets filnavn må ikke inneholde spesialtegn eller æøå 
- Vedlegget må være i formatet PDF eller TIFF(gruppe4). Øvrige vedlegg ignoreres
- Eventuelle underlag til faktura må legges inn i samme vedleggsfil som fakturaen.
E-post: fakturamottak@skiptvet.kommune.no