Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

Målgruppe og kriterier

Målgruppe

Målgruppen for trygghetsalarm er eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Med trygghetsalarmen kan de ved hjelp av en trådløs, bærbar alarmknapp enkelt skaffe hjelp hvis det trengs.

Kriterier

  • Falltendens
  • Redusert gangfunksjon
  • Utrygghet
  • Ulike helseplager
  • Bor alene

Trygghetsalarm virker i hovedsak kun inne i boligen, men vil ha noe radius utenfor boligen også.

Hvordan fungerer alarmen?

Ved ett trykk på knappen, kan toveis samtale føres med mottaker av alarmmeldingen, og hjelpen er underveis.

Trygghetsalarmen er knyttet til en ekstern vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentral kan også formidle kontakt direkte med 113/AMK ved behov og ved oppnådd kontakt med bruker.

Hjemmesykepleien har en responstid på opptil 30 minutter, men kommer så raskt som mulig ved benyttet alarm.

Trygghetsalarmer er tilkoblet mobilnettet og man er avhengig av dekning for å få den installert. Tjenesten står for alarm og tilhørende sim- kort i disse.

Alle som tildeles trygghetsalarm, får montert nøkkelboks og må framskaffe ekstra nøkkel.

 

Pris

Dette er en betalingspliktig tjeneste og satsene justeres årlig. Pr.01.01.2024 kr 299,- pr.  mnd. Installasjonsavgift kr 588,-.