Kontaktinformasjon

Vestgård skole:

Mia Hagren 

Tlf. 969 48 722

E-post: mia.hagren@skiptvet.kommune.no

Kirkelund skole:

Ingunn Faale

Tlf. 916 673 470

E-post: ingunn.faale@skiptvet.kommune.no

Formål

Vi tilbyr veiledning og støttesamtaler til foreldre og barn, samt henviser videre til andre tjenester.

Helsesykepleier har taushetsplikt og kan kun dele informasjon etter mottatt samtykke fra elev og foresatte.

For barn under skolealder kan helsesykepleier på helsestasjonen tilby veiledning og være behjelpelig med å henvise til andre instanser.

Temaer vi har kunnskap om er særlig

 • Søvn
 • Psykisk helse og trivsel
 • Vekstutvikling
 • Hørsel, syn og språkutvikling
 • Tannhelse
 • Psykomotorisk utvikling og fysisk aktivitet
 • Seksuell utvikling
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Ta hensyn til personvern og hver varsom med sensitiv informasjon som sendes skriftlig.

Skolehelsetjenestens program

Skolehelsetjenestens program som gjelder for alle elever, omfatter blant annet:

vaksinering i henhold til gjeldende barnevaksinasjonsprogram - https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogrammet/?term=&h=1

 • Skolestartundersøkelse på 1.trinn
 • Vekstoppfølging og helsesamtale i gruppe på 3.trinn
 • Individuell helseundersøkelse og helsesamtale for elever på 8.trinn
 • Undersøkelse av syn og hørsel

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å tilby oppfølging til alle elever som trenger det. For å kunne gjøre dette, er det viktig for oss å få relevante opplysninger om ditt barn. Vi setter derfor stor pris på informasjon om ditt barn som kan tenkes å påvirke fysisk og psykisk helse. Eksempler på dette kan være:

 • Langvarig sykdom hos barnet eller nær familie
 • Alvorlige hendelser i barnets nærmiljø
 • Endringer i barnets kjernefamilie som for eksempel ved samlivsbrudd
 • Søvnvansker
 • Tilpasningsvansker