Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

Resepsjon: 69 80 61 00

Rehabiliteringsavdelingen: 989 02 401

 

Gruppeleder rehabiliteringsavdelingen:

Linda Haug

Telefon: 989 02 403

E-post: Linda.haug@skiptvet.kommune.no

 

Virksomhetsleder helse og mestring og avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen:

Unni Kristiansen

Telefon: 918 81 809

E-post: Unni.kristiansen@skiptvet.kommune.no

 

Besøksadresse:

Sollia bo- og servicesenter

Sollia 1, 1816 Skiptvet

Tildelingskriterier

Nedenfor finner du tildelingskriteriene:

  • Pårørende er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid kan være nattarbeid/ avbrudd i søvn, sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
  • Tjenesten tildeles som ledd i nødvendig pårørendestøtte. Tjenesten gis ikke som avlastning dersom bruker har vesentlig egennytte av oppholdet, men kan da tildeles/endres til ordinært korttidsopphold.

Kriterier og tildeling av avlastningsopphold i institusjon (PDF)

Egenbetaling

Det er ikke egenandel for avlastningsopphold.

Transport til og fra avlastningsopphold dekkes av kommunen.

Praktisk informasjon

Rehabiliteringsavdelingen har en gruppeleder som er bindeledd mellom de ansatte, pasienter og pårørende. Det blir utnevnt en primær- og sekundærkontakt.

Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs både for pasient og oss som arbeider på sykehjemmet. Vi ønsker en god og åpen dialog slik at pasientens rett til medbestemmelse blir ivaretatt.

Ta gjerne med vannkoker og kaffe/te til rommet, da vi har liten mulighet til å servere pårørende i en hektisk hverdag/helg.

Frivillige

Frivillige tjenester er et viktig supplement til vårt aktivitetstilbud. 

Kompetanse

Bemanningen på sykehjemmet består av sykehjemslege, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, helsefaglærlinger og sykepleie/vernepleierstudenter. Vi samarbeider blant annet med fysioterapeut og ergoterapeut.

Ernæring

Sollia har eget kjøkken som lager det meste av maten fra bunn. Kjøkkensjefen sørger for et riktig ernæringsmessig sammensatt kosthold. Pasientens matvaner kartlegges ved innkomst. Individuelle behov dekkes av sykehjemmet når det er medisinsk begrunnet. Andre behov/ønsker må pasienten bekoste selv. Det tilbys ønskekost og pårørendemat (til maks 2) i terminalfasen. Pårørende kan kjøpe mat fra kantina på hverdager mellom kl. 10-17. Det er en brusautomat i kantina som kan benyttes av pasienter og pårørende hele døgnet.

Nedenfor ligger oversikt over måltidsservering. Pasientene får mat når de ønsker. 

Frokost: ca. kl: 08.30-10.00.

Lunsj: ca. kl: 12.00 (helg/helligdager serveres middag ca. kl 12.00).

Kaffemåltid: ca. kl 14.00.

Middag: ca. kl 15.30-16.00 (helg/helligdager serveres påsmurt mat ca. kl 15.30).

Kveldsmat: ca. kl 19.00.

Det kan smøres mat til sen aftens dersom det er ønskelig.

Servicetilbud

Vaskeri

Vi har eget vaskeri på Sollia. Privattøy må merkes med pasientens navn. Det er pårørende som har ansvar for merking av tøy. Navnelapper skal ha tydelig og holdbar tekst. Best egnet er vevde navnelapper som sys på plagget. Klær av ull og silke kan ikke vaskes i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å kjøpe klær som tåler maskinvask. Alternativet er at pårørende vasker ømfintlig tøy. Det er viktig at også dette tøyet er merket med pasientens navn.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom klær blir borte eller ødelagt i vask.

Frisør og fotpleie

Sollia har frisør og fotpleie, timebestilling kan koordineres med avdelingen. Dette betales av pasienten.

Fellesområder

Vår fellesstue “Annastua” og kantina kan benyttes av pasienter og pårørende etter avtale. Men det er viktig å huske at fellesområdene er en del av alle beboeres hjem.

Dagsenteret har Triobike som pårørende kan låne etter egen opplæring.

TV/WIFI

Sykehjemmet har TV signaler med grunnpakke i fellesrom. Alle har mulighet for TV- signaler på rommet. Det er trådløst åpent nettverk på Sollia (skiptvet-internett).

Verdisaker

Vi anbefaler at eiendeler av verdi og kontanter utover “lommepenger” ikke oppbevares på rommet. I så fall bør pasienten tegne privat verdigjenstandsforsikring.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom eiendeler blir borte. Dette gjelder også briller, høreapparat og tannproteser.