Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

Resepsjon: 69 80 61 00

Rehabiliteringsavdelingen: 989 02 401

 

Gruppeleder rehabiliteringsavdelingen:

Linda Haug

Telefon: 989 02 403

E-post: Linda.haug@skiptvet.kommune.no

 

Fysioterapeut:

Gemma Schie Koolen

Telefon: 488 63 744

E-post: Gemma.koolen@skiptvet.kommune.no

 

Ergoterapeut:

Kari Haug Austbø

Telefon: 989 02 658

E-post: Kari.haug.austbo@skiptvet.kommune.no

 

Virksomhetsleder helse og mestring/ avdelingsleder rehabiliteringsavdelingen:

Unni Kristiansen

Telefon: 918 81 809

E-post: Unni.kristiansen@skiptvet.kommune.no

 

Besøksadresse:

Sollia bo- og servicesenter

Sollia 1, 1816 Skiptvet

Tildelingskriterier

Nedenfor finner du tildelingskriteriene:

  • Søker er motivert, og det er potensiale for rehabilitering.
  • Søker har behov for rehabilitering grunnet akutt skade/sykdom, kronisk sykdom eller medfødt funksjonshemming.
  • Rehabilitering utenfor institusjon er ikke tilstrekkelig, eller oppholdet inngår i en lengre rehabiliteringsprosess.
  • Søker har behov for å forbedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, og fremme selvstendighet og mestring.

Behov for rehabiliteringsopphold vurderes ut fra kartlegging av funksjonsnivå. Andre tjenester/tiltak kan også bli vurdert.

Kriterier og tildeling av rehabiliteringsopphold i institusjon

Egenbetaling

Kommunen tar betalt etter forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Døgnpris fastsettes av kommunestyre. Etter 60 døgn i samme kalenderår beregnes vederlag som ved langtidsopphold.

Transport til og fra hjem og institusjon dekkes av tjenestemottaker.

Vedtaket dekker kost og losji.

Pasienten må ha med privat tøy og sko. Eventuelt innkjøp av klær og sko foretas av pårørende/verge. Vi har jevnlig besøk av forhandlere som selger klær.

Medisinske spesialprodukter tas med.

For mer informasjon, se forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Praktisk informasjon

Rehabiliteringsavdelingen har en gruppeleder som er bindeledd mellom de ansatte, pasienter og pårørende. Det blir utnevnt en primær- og sekundærkontakt.

Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs både for pasient og oss som arbeider på rehabiliteringsavdelingen. Vi ønsker en god og åpen dialog slik at pasientens rett til medbestemmelse blir ivaretatt. Pårørende er alltid velkomne til å delta på våre felles arrangementer.

Ta gjerne med en vannkoker og kaffe/te til rommet, da vi har liten mulighet til å servere pårørende i en hektisk hverdag/helg.

Frivillige

Frivillige tjenester er et viktig supplement til vårt aktivitetstilbud. Vi har også mulighet for å kontakte følgetjenesten gjennom frivilligsentralen der pårørende ikke har anledning til å følge til undersøkelser og behandlinger.

Kompetanse

Vi har en fast tilknyttet sykehjemslege som har ansvar for den medisinske oppfølgingen. Det er fast legevisitt en gang pr. uke der aktuelle medisinske problemstillinger vurderes. Det er sykepleiere og vernepleiere som koordinerer og følger opp den medisinske behandlingen fra sykehjemslege, fastlege eller sykehus. Innkomststatus er en del av kartleggingen.

Bemanningen på sykehjemmet består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, helsefaglærlinger og sykepleier/vernepleierstudenter. Vi samarbeider nært med fysioterapeut og ergoterapeut.

Ernæring

Sollia har eget kjøkken som lager det meste av maten fra bunn. Kjøkkensjefen sørger for et riktig ernæringsmessig sammensatt kosthold. Pasientens matvaner kartlegges ved innkomst. Individuelle behov dekkes av sykehjemmet når det er medisinsk begrunnet. Andre behov/ønsker må pasienten bekoste selv. Det tilbys ønskekost og pårørendemat (til maks 2) i terminalfasen. Pårørende kan kjøpe mat fra kantina på hverdager mellom kl. 10-17. Det er en brusautomat i kantina som kan benyttes av pasienter og pårørende hele døgnet.

Nedenfor ligger oversikt over måltidsservering. Pasientene får mat når de ønsker. 

Frokost: ca. kl: 08.30-10.00.

Lunsj: ca. kl: 12.00 (helg/helligdager serveres middag ca. kl 12.00).

Kaffemåltid: ca. kl 14.00.

Middag: ca. kl 15.30-16.00 (helg/helligdager serveres påsmurt mat ca. kl 15.30).

Kveldsmat: ca. kl 19.00.

Det kan smøres mat til sen aftens dersom det er ønskelig.

Servicetilbud

Vaskeri

Vi har eget vaskeri på Sollia. Privattøy må merkes med pasientens navn. Det er pårørende som har ansvar for merking av tøy. Navnelapper skal ha tydelig og holdbar tekst. Best egnet er vevde navnelapper som sys på plagget. Klær av ull og silke kan ikke vaskes i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å kjøpe klær som tåler maskinvask. Alternativet er at pårørende vasker ømfintlig tøy. Det er viktig at også dette tøyet er merket med pasientens navn.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom klær blir borte eller ødelagt i vask.

Frisør og fotpleie

Sollia har frisør og fotpleie, timebestilling kan koordineres med avdelingen. Dette betales av pasienten.

Fellesområder

Vår fellesstue “Annastua” og kantina kan benyttes av pasienter og pårørende etter avtale. Men det er viktig å huske at fellesområdene er en del av alle beboeres hjem.

Dagsenteret har Triobike som pårørende kan låne etter egen opplæring.

TV/ WIFI

Sykehjemmet har TV signaler med grunnpakke i fellesrom. Alle har mulighet for TV- signaler på rommet. Det er åpent trådløst nettverk på Sollia (skiptvet-internett).

Verdisaker

Vi anbefaler at eiendeler av verdi og kontanter utover “lommepenger” ikke oppbevares på rommet. I så fall bør pasienten tegne privat verdigjenstandsforsikring.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom eiendeler blir borte. Dette gjelder også briller, høreapparat og tannproteser.