Biblioteket hjelper deg med:

  • internett, tekstbehandling og kopiering
  • enkel veiledning innen kurs og utdanningstilbydere
  • leseplass
  • oppslagsverk og annen aktuell litteratur
  • lån av materiale fra høgskoler og universiteter

Livslang læring er all læring gjennom hele livet, og inkluderer utdanning og læring gjennom arbeid og andre aktiviteter.
Vi skaffer til veie litteratur vi selv ikke har i den grad det er mulig, fra andre bibliotek.
Vi anbefaler at studenter benytter lærestedets bibliotek til avanserte litteratursøk og lån av pensumlitteratur.

I begrepet livslang læring ligger det et ”fra vugge til grav” perspektiv som erkjenner at læring skjer på alle stadier i livet, i ulike former og på ulike arenaer.