Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tuneflueprosjektet

Tuneflueprosjektet - informasjon og innsamling av knott til artsbestemmelse

Tuneflua er avhengig av fuktig substrat for å legge egg og at disse skal overleve. Det har derfor vært arbeidet med å fjerne mose i et belte ved Ågårdselva. I dette området legges det enorme mengder med egg fra tuneflua. Målet er at eggene skal tørke ut og substratet som tuneflua legger egg i fjernes. Det har vært gjort flere undersøkelser for å se om det finnes andre lokaliteter hvor tuneflua finnes og i de mengder som kan forklare masseforekomsten.

Bilder fra arbeidet med mosefjerning

Tuneflueprosjektet

Tuneflue er utvilsomt en begrensende faktor for muligheten for uteaktiviteter deler av sommeren. Det er et ønske om å gjøre en større innsats for å begrense tuneflueplagen. Her kommer tiltak som nå er i gang eller skal gjennomføres i 2020.

IMG_2271