Kontaktinformasjon

Henvendelser sendes til Mariel Larsen Sørlie

Tlf. 488 63 772

Arbeidsplassen er primært på helsestasjonen, men kan også komme hjem, til barnehage og skole. Behandlingen eller tiltakene kan skje i grupper, individuelt eller gjennom veiledning av de voksne rundt barnet. Dette tilpasses i hvert enkelt tilfelle.