Mer om inneklima

For barnehager og skoler finnes egne anbefalinger for inneklima og en forskrift som fungerer som arbeidsmiljølov for barnehagebarn og elever.

Forskrift om miljørettet helsevern sier noe om helsemessige forhold (inneklima) i virksomheter og eiendommer der allmennheten har tilgang. 

Folkehelseinstituttet sin rapport «Anbefalte faglige normer for inneklima» gir grunnlag for helsefaglige vurderinger av inneluftkvalitet.

Linker til andre sider om inneklima: