Kommunalt vann- og avløpsnett i Skiptvet består av:

* 1 Renseanlegg
* 3 Vanntårn
* 3 Pumpestasjoner for avløp
* 5 Pumpestasjoner for vannforsyning
* 85 km vannledning
* 20 km avløpsledning
* 18 km overvannsledning
* 714 kummer

Melding om vannlekkasje, tett avløp og eventuelle andre feil på det kommunale ledningsnettet gis: Servicekontoret mellom kl. 09.00 - 14.00 Tlf: 69 80 60 00
Vakttelefon etter kl. 14.00 og i helger – VA-vakt tlf. 40 40 49 23 (ikke SMS). 


Når det gjelder lekkasjer og tett avløp på privat ledningsnett må det tas kontakt med autorisert rørlegger.

For tømming av private slamtanker og tette avløpstanker skal følgende firma benyttes: Slam og spyleservice Indre Østfold tlf. 69 89 71 30

Har du spørsmål eller ønsker å klage på vann og avløp, kan du kontakte servicekontoret på telefon 69 80 60 00

Forskriften om vann- og avløpsgebyrer kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2016-09-13-1081

Les mer om prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann og avløpsanlegg i kommunal norm 2016: VA-norm