Hjelpemidlene kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet – i hjem, barnehage, skole og arbeidsliv og finnes innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse.

Ved kortvarig behov:

Har du operert eller vært utsatt for skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler i en kort periode. Hjelpemidler kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet. 

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

 

Ved langvarig behov:

Søknad om tekniske hjelpemidler ved langvarig behov sendes til NAV hjelpemiddelsentral. Søknaden må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen hjelpemidler kreves det spesielle vedlegg. 

Beboere med langtidsplass på institusjon har kun krav på varig utlån av forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som krever individuell tilpassing, eks. rullestol og rullator.

For mer informasjon se NAV hjelpemiddelsentral Øst- Viken