Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ønsker du å registrere ett nytt lag eller en forening, send e-post til servicekontoret.
Oppgi navn på på lag eller forening og din e-post adresse. 
Lag og foreninger som allerede er blitt opprettet og skal redigere bruker Logg inn.

Logg inn

Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Dans
Frivillighetssentraler
Hagelag
Hestesport
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Interesse og fag
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Motorsport
Musikk-, sang-, dans- og teater
Natur og friluftsliv
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Politikk
Skyting
Støtteorganisasjoner
List alleAskim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mandag-fredag kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no

Katralv 150
1814 ASKIM
Web:www.demensforeningeniaskim.info
Kontakt:
Telefon: 98683196

Askim og Omegn Jeger- og Fiskerforening

Driver sporting og lerdueskyting på Hestehagen i Skiptvet, arrangerer Fisk med oss for 6. trinns-elever i Askim og Spydeberg, kultiverer fiskevann i Spydeberg, arrangerer hundeutstilling, hundedressurkurs,aversjonstesting og jegerprøvekurs,arrangerer diverse kurs innen fiske samt konkurranser og turer, har egen ungdomsgruppe, arrangerer sommeropplevelser i samarbeid med kommunen.

Postboks 280
1802 ASKIM
Web:www.aojff.com
Kontakt:
Telefon: 69880339/91351120

Askim og Omegn Revmatikerforening

Askim og Omegn Revmatikerforening er et lokallag av Norsk Revmatikerforbund med medlemmer vesentlig fra Indre Østfold. Vårt omegn innbefatter kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg.

Foreningen har Åpne møter på Frivillighetens Hus i Parkveien 1 Askim 2. torsdag i mnd.
Unntatt i januar, juli og august.

Vi tilbyr trening i varmtvannsbasseng på Østfoldbadet med instruktører 5 dager i uken.
Mandag fra kl. 20:00 – 21:00
Torsdag fra kl. 13:00 – 14:45
Onsdag fra kl. 19:00 – 20:00
Torsdag fra kl. 10:30 – 11:30
Lørdag fra kl. 09:00 – 10:30

Sal-trening hver onsdag kl. 11:45 – 12:30 på Family Sport Club
Ta kontakt for nærmere opplysninger om våre aktiviteter.

Vi jobber også aktivt innenfor interessepolitikk, medlemsfordeler og forskjellige prosjekter i samarbeid med NRF.

Leder: Nils Tore Wilson, Tlf: 90658514, Mail: leder.aorf@gmail.com

Postboks 372
1802
Web:www.revmatiker.no
Kontakt:

Askim speidergruppe

Askim Speidergruppe

Askim speidergruppe driver speiderarbeid etter retningslinjer og program fra Norges Speiderforbund. Vi er en aktiv og inkluderende speidergruppe med over 100 medlemmer fra Askim, Skiptvet, Eidsberg kommune.

Småspeideren (3-4.klasse) møter på onsdager klokken 18:30-20:00
Troppen (5-9. klasse) møter på torsdager klokken 18:30 - 20:30
Rover (10. klasse og eldre) møter annenhver mandag

Gruppeleder: Michael Zetterlund (gruppeleder@askimspeidergruppe.no
Kasserer: Helge Rindal (kasserer@askimspeidergruppe.no)
Organisasjonsnummer: 983946550
Bankkonto: 1100.30.03398


Tornerudveien 32
1831 Askim
Web:www.askimspeidergruppe.no
Kontakt: Michael Zetterlund

Bedriftsidretten i Indre Østfold

Bedriftsidretten i Indre Østfold (tidl. Indre Østfold Bedriftsidrettsråd) organiserer bedriftsidretten i Indre Østfold.

Postboks 458
1801 ASKIM
Kontakt:
Telefon: 90927570

Brekke Velforening

Leder: Espen Lunde Konvallveien 4 1816 Skiptvet Tlf. 959 99 537

Konvallveien 4,
1816 Skiptvet
Kontakt: Espen Lund
Telefon: 69808172

Bygdesøndagsskolen

Frivillig organisasjon som har formål å drive søndagsskole for alle barn i alder 3 - 10 år.
Styrets leder er Torunn Rigmor Sæves-Borg. Styremedlem Lena Marie Graff.
Postadresse: Lystadveien 91, 1816 Skiptvet

Besøksadresse: Koffeldveien 2 C
Kontakt:
Telefon: 99369748

Den Norske Turistforening Indre Østfold

Lokallag under DNT som dekker de 9 kommunene: Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker og Rømskog.
Daglig leder: Kjersti Berg Sandvik
Postadresse: Postboks 629 Torget, 1833 Askim, Besøksadresse: Dr.Randersgate 3, 4.etg, Askim

Postboks 629 Torget
1833 ASKIM
Web:www.dnt.no/indreostfold
Kontakt:
Telefon: 91883035

Engskroken Vel

Rueneveien 1,
1816 Skiptvet

Filadelfia Skiptvet

Filadelfia Skiptvet er en fri og selvstendig lokal menighet som er tilsluttet pinsebevegelsen i Norge.
Vår visjon er å være en levende og relevant menighet for bygda. Vi ønsker å se mennesker berørt av Guds nærvær gjennom tro på Jesus.
Vi ønsker også å ha fokus på å hjelpe de utslåtte i samfunnet, og har ved dette et samarbeid med Evangeliesenteret.

Pastor: Ole Paulshus

Kontakt: Ole Paulshus eller Knut Solberg (482 90 534)

Koffeldveien 2c
1816 Skiptvet
Web:www.filadelfiaskiptvet.com
Kontakt: Ole Paulshus

Telefon: 99353069

Faste aktiviteter:

Formiddagsmøter hver søndag kl.11 (Supersprell søndagsskole for barna parallelt)

Ungdomsmøter noen fredager kl.19Frivilligsentralen Skiptvet

Drive frivillig arbeid i kommunen. Daglig leder: Siv Nordberg Tlf. 47981608.
E-mail: siv.nordberg@skiptvet.kommune.no Styreleder: Torill Ringstad Nilsen tlf 41473012.

Postboks 115,
1816 Skiptvet

Gammeldansens venner

Vi arrangere tre fester på Vonheim og bygdefest på bygdetunet.

Postboks 76,
1816 Skiptvet
Kontakt: Toril Nilsen

Telefon: 69808014/41473012

Gjøkeredet Fritidsklubb

Følg Gjøkeredet på Facebook: https://www.facebook.com/gjkrdt

Pb. 115
1806 Skiptvet
Web:https://www.facebook.com/gjkrdt

Guttehytta

Lystadveien 91,
1816 Skiptvet

Haugen Vel

Leder: Tove Onstad, Riukveien 155, 1816 Skiptvet. Tlf. 468 43 500, e-postadr.: ottarogtove@yahoo.com Kasserer: Inger Nina Foss, Nesveien 58, 1816 Skiptvet. Tlf. 900 27 888

Riukveien 155,
1816 Skiptvet
Kontakt: Tove Onstad
Telefon: 900 27 888

Indre Østfold Kammerkor

Korsang for voksne i alle aldre som ønsker å strekke seg litt lenger. Ta gjerne kontakt om du er interessert! Kontaktperson: Geir Olav Kinn

Apalveien 2
1809 ASKIM
Kontakt:

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (IØ lokallag LOP

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (IØ lokallag LOP) ble stiftet i 1995 og favner offentlige pensjonister / trygdede (over 64 år) og deres ektefeller/samboere fra alle kommunene i Indre Østfold. Laget har 5 -6 møter pr. år. En dagstur på forsommeren er også aktuelt. I tillegg til aktuelle LOP saker, tilbys foredrag/ kåserier innen aktuelle temaer. Det informeres om lokale og sentrale saker av betydning.
Sosialt samvær med bevertning og loddsalg er en selvfølge. Egenbetaling på møtene er kr.50,00.
Møtene holdes i David Blidsgt.7, Mysen, i Mysen Metodistkirkes hyggelige møtelokaler.
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)(Ble stiftet i 1939)er talerør for offentlige pensjonister gjennom å
- delta i drøftinger med myndighetene om pensjonistoppgjøret
- delta i drøftinger med statsråd og regjeringens representanter om det årlige statsbudsjett
- være høringsinstans for departementene og pådriver overfor Stortinget
- tale pensjonistenes sak overfor de sentrale myndigheter
- være informant og rådgiver i saker som angår pensjonistene
- være pådriver, sentralt og lokalt, i arbeidet for en bedre eldreomsorg, større trygghet, økt respekt og verdighet for eldre
- etablere kontakt og møteplasser, initiere lokale aktiviteter og turer i inn- og utland
- utgi medlemsbladet Vi i LOP som sendes alle medlemmer gratis
- bruke nettsiden www.lop.no i påvirknings- og informasjonsarbeidet.
- være partipolitisk uavhengig i all virksomhet.

Spørsmål om lokallaget rettes til styrets medlemmer:
Leder: Åshild Tangen, e-post: ashildtangen@gmail.com
Nestleder: Karin Haug, e-post: karin.haug@icloud.com tlf. 41514727
Kasserer: Inger. F. Trømborg, e-post: troein.online.no, tlf.48196548
Styremedlem: Erik Hageler, e-post: erik.hageler@gmail.com, tlf.93055286
Styremedlem: Bjørg Spedstad Bodahl, e-post: bjorgbo@hotmail.com

Web:www.lop.no
Kontakt: Åshild Tangen

Karlsrud barneklubb

Stalloft Klubben: Samles hver 2. mandag på Stalloftet ved Kirka, der har vi aktiviteter som forming med tre, lim, filt, maling mm. En liten andakt i tillegg til luftgevær skyting og loddtrekking er faste innslag. Kontaktperson:Leder Roy Heier tlf:917 86 569, Kasserer: Svein Borgen tlf:918 44 982

Kirkebakken 3
1816 Skiptvet
Kontakt: Roy Heier

Telefon: 917 86 569

Karlsrud Vel

VELFORENING FOR KALRSRUD

Engskleiva 2,
1816 Skiptvet
Kontakt:
Telefon: 90798851

KRIK Skiptvet

KRIK står for "Kristen idrettskontakt" I første omgang vil vi ha samlinger en fredag i måneden. Samlingene vil bli preget av fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Vi ønsker at samlingene skal være et rusfritt lavterskeltilbud for tenåringer i bygda. Man trenger ikke å drive aktivt med idrett for å være med, men sport og lek kommer til å være en viktig del av samlingene.
Hva er KRIK?
Kristen Idrettskontakt (KRIK) er en medlemsorganisasjon og kontaktbevegelse og idrettsutøvere, trenere, ledere og sportsengasjerte. KRIK ønsker å være et lavterskeltilbud for tro og idrett. KRIK har i dag ca 15000 medlemmer med 330 aktive lokallag. Hovedmålgruppen er ungdom i aldersgruppen 13-25 år. I Skiptvet vil det være tenåringene i bygda som er hovedmålgruppe. Men vi vil også samarbeide med KRIK-grupper andre steder i indre Østfold. Les gjerne mer om KRIK på hjemmesiden www.krik.no. Lik vår facebookside KRIK SKIPTVET, der legger vi ut all informasjon om samlingene våres. Se også kalenderen til kommunen eller på skiptvet.kirken.no eller filadelfiaskitpvet.com.
Har du spørsmål kontakt gjerne en i styret: Einar Tjelle 928 28 461, Christian Oppebøen 474 70 460, Janne Øverland Søby 988 73 231 eller Inge Moen 996 44 832.

Web:www.krik.no

Kulturhuset Solnes

Nesveien 234,
1816 Skiptvet

Langli bedehus

Langli bedehus er navn på et kristent felleskap som står for drift av bedehuset i Langli og som arrangerer møter, gudstjenester og kursvirksomhet.
De står også for utleievirksomhet til lag, foreninger og private.

Spydebergveien 40
1816 Skiptvet
Kontakt: Sigbjørn Agnalt

Telefon: 482 90 535

Faste aktiviteter:

Gudstjenester i jul, påske og pinsehøytiden
Pinsestevne, bibelhelg to ganger i året. møtehelger ca. annenhver måned.

Lions Club Skiptvet

Vi Lions Club Skiptvet teller ca. 25 medlemmer som har forpliktet seg til å bruke av fritid, midler og energi for å hjelpe andre.

1816 Skiptvet
Web:https://www.facebook.com/Lions-Skiptvet-1519349494978388
Kontakt: Roar Eng

Telefon: 930 33 123

Faste aktiviteter:

Noen av våre aktiviteter:
Delfinansierer "Mitt valg" på Vestgård skole og alle barnehagene

Furukollen Turhytte (LIONS-hytta) Åpen 11.00 - 15.00 hver søndag fra november til påske, unntatt i julen.

Lions Internasjonale Ungdomsleir. Ungdom mellom 17 og 21 år fra Skiptvet tilbys å delta på internasjonal ungdomsleir. Reiseutgifter dekkes vanligvis av Lions Club Skiptvet og Lions i vertslandet dekker oppholdet. Skiptvet-ungdom oppfordres til å ta kontakt og delta på et slikt arrangement. Ungdom treffer ungdom fra land over hele kloden.

En årlig fest for eldre / hjemtransport etter pensjonistmøter.

Bocciabane på Sollia

Lions Tulipanaksjon er en årlig landsomfattende innsamlingsaksjon. Innsamlede midler går til vårt arbeid mot narkotika og annet stoffmisbruk. Det vi samler inn er øremerket til bruk i bygda.

Skiptvetkalenderen deles ut til alle bygdas husstander i desember. Trenger du flere finnes de gratis på biblioteket og kommunens skranke.

Økonomisk støtte til mange forskjellige formål i bygda.

Støtter økonomisk LIONS aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.

Vi selger hjerteformede reflekser til Lionsklubber over hele landet.

Vennskapsklubb Lions Club Purhus i Danmark

Vil du vite mer om Lions Club Skiptvet ta gjerne kontakt med en av oss.

Lund Grendehus

Langliveien 69,
1816 Skiptvet

Lund Vel

Grendehuset er et populært hus å leie ut forskjellige arrangement av folk i bygda gjennom hele året. Vi arrangerer kafekveldene. 7 Juni feiring. Leder: Lill Nordvik Lund Langliveien 69 1816 Skiptvet E-post: lill.i.nord@hotmail.comTel: 93429776 Kasserer: Inger Marit Lund E-post: inger.mlund@hotmail.com Tel: 69809242

Langliveien 69,
1816 Skiptvet
Kontakt:
Telefon: 93 42 97 76

Meieribyen Vel

Damveien 5,
1816 Skiptvet

Misjonshusets fellesforening

Fellesforeningens oppgave er å ta vare på Skiptvet Misjonshus, være et åndelig hjem og samle folk i alle aldre til samlinger om Guds ord og misjonen ved å samles til familiesamlinger, oppbyggelsesmøter, bibeltimer, barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikkaktiviteter og andre samvær.
Leder:Tommy hoff Ødegård, Thonsveien, 1816 Skiptvet, Mail: tommy.hoff.odegard@personalhuset-sg.com
Kasserer: Anne-Grethe Larsen, 1816 Skiptvet, Tlf: 995 60 630, Mail: aglarsen65@gmail.com

Kontakt: Tommy Hoff Ødegård

Nes Lenseteater

Et teater opprettet for å lage forestillinger knyttet til lensa og lokalhistorien langs Glomma. Leder: Susan Bos

Nesveien 234,
1816 Skiptvet
Kontakt: Susan Bos

Telefon: 97 66 38 21

NHF Skiptvet

Damveien 1,
1816 Skiptvet

Skiptvet / Våler Svineavlslag

Fagorg. svinehold.
underavd. Norsvin østfold

Skiveien 51,
1816 Skiptvet
Kontakt: Dag Walter Søby

Telefon: 69808738

Skiptvet 4H

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

co/Ragnhild Dyver Idrettsåsen 10
1816 Skiptvet
Web:4h.no
Kontakt: Ragnhild Dyver

Telefon: 41205018

Faste aktiviteter:

Møte en gang hver måned.

Skiptvet Arbeiderparti

Sagveien 5 C
1816 SKIPTVET

Skiptvet Barnegospel

Synger, danser, har utlodning og en gang i blant noe å spise på. Har ca.2 utesynginger i hvert semester. Vi øver på misjonshuset.

Kontakt: Marianne Johnsen

Telefon: 938 23 953

Skiptvet Birøkterlag

Glenneveien 257
1816 Skiptvet
Web:www.norbi.no
Kontakt: Lars Sæther

Telefon: 482 97 649

Skiptvet Bondelag

Skiptvet bondelag

Skiptvet Buddhistkloster

Skiptvet Buddhistkloster ble etablert i 2015 og det har vært fastboende munker der siden.

I theravada-buddhismen lever munkene på almisser, i tråd med vinaya'en — regelverket for munker og nonner som skriver seg tilbake til Buddha selv. Det er imot deres regler å tjene til livets opphold, eie og anvende penger, samt å produsere og tilberede egen mat. Alle materielle behov — mat, klær, boliger, osv. — dekkes gjennom frivillige donasjoner fra legmenn og legkvinner. Ajahn Chah pleide å si at legfolk gir munkene næring for kroppen mens munkene gir legfolkene næring for sinnet, det siste bl.a. gjennom åndelig veiledning og undervisning. Dette gjensidige avhengighetsforholdet skaper et fellesskap mellom munker og legfolk hvor begge er med på å utgjøre det såkalte buddha-parisa — "den buddhistiske familie".

Alle som ønsker det kan være med å tilby mat til hovedmåltidet, som også er dagens siste måltid. Maten overrekkes munkene kl. 11:00. Vennligst kom i god tid. Etter at munkene har forsynt seg, inviteres alle legfolk som er tilstede til å ta del i måltidet.
Det holdes morgen- og kveldssamlinger med messing (chanting) og meditasjon kl. 05:00 og kl. 19:00 alle dager utenom mandager. Klosteret er åpent for besøkende hver dag frem t.o.m. kveldssamlingen. Munkene er vanligvis tilgjengelig for samtaler og spørsmål angående buddhisme og meditasjon før og etter måltidet.

For mer informasjon, se vår nettside og Facebook:
https://skiptvet-vihara-no.weebly.com/

https://www.facebook.com/skogskloster

Web:skiptvet-vihara-no.weebly.com

Skiptvet bygdekvinnelag

Skiptvet Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som ønsker at Skiptvet skal være en kommune som er attraktiv å bo i for folk i alle aldre. Medlemmer får NBK-nytt 6 ganger i året.
Postmottak: Beate Hovin, tel: 92809886 Adresse: Trippestadlia 25 D, 1812 Askim.
Kasserer: Tone Tomt Holene mobil: 97692439

Web:www.facebook.com/SkiptvetBygdekvinnelag

Faste aktiviteter:

Møte gjennom året den 3. torsdag hver måned, (ingen møter i juli og desember) oftest i aktivitetskjelleren.
Se Facebook siden vår for mer informasjon: https://www.facebook.com/SkiptvetBygdekvinnelag

Skiptvet Bygdeungdomslag

Leder: Liv Nora Frorud tlf: 99578140
Kasserer: Herman Ødemark

Skiptvet Dramatiske Klubb

Styrets leder: Benedikte Solberg
E-post: skiptvetdramatiskeklubb@gmail.com
Privat e-post: bennesolberg@gmail.com
Tlf: 47 86 96 18

Nestleder: Martine Karlsen

Kasserer: Merete Solberg Jacobsen
E-post: msjakobsen@hotmail.com
Tlf: 97 64 98 32/69 80 95 00

Sekretær: Catharina Victoria Zahl

Ungdomsrepresentant: Edvin Anstensrud

Nybråtveien 3
1831 Askim
Kontakt: Benedikte Stubberød Solberg

Telefon: 47 86 96 18

Faste aktiviteter:

Oppsetning av revy/skuespill i begynnelsen av mars hvert år.

Skiptvet Fremskrittsparti

Rognstubben 4
1816 Skiptvet
Kontakt: Ole Johan Lakselv

Skiptvet Grunneierlag

Sundåsveien 401,
1816 Skiptvet

Skiptvet Høyre

Kontaktperson:

Gruppeleder: Lisbet Narvestad Grenager
Riukveien 225, 1816 Skiptvet
Mobil: 995 24 083
Mail: lisbet.narvestad.grenager@politiker.skiptvet.no

Web:www.skiptvet.hoyre.no
Kontakt:

Skiptvet Helselag (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Leder: Inger-Lise Borger Staåsvn. 14 1816 Skiptvet
Kasserer: Berit Ladim Sundåsvn 1816 Skiptvet

Staåsveien 14,
1816 Skiptvet
Web:www.nasjonalforeningen.no

Skiptvet historielag

Skiptvet historielag har allsidige kulturhistoriske aktiviteter, bedriver registrering og bevaring av kulturminner og ønsker å fremme den historiske interesse blant bygdefolket.
Faksimileutgave av boka "Skiptvet herred 1814-1914" kan kjøpes.
Et gammelt kart over Skiptvet prestegjeld (fra 1775-76) kan kjøpes.
Annen kontaktperson: Jorunn Berger, tlf. 97636705, epost: tj-berge@online.no

Kontakt: Synnøve Asheim Hansen

Telefon: 90158911

Faste aktiviteter:

Skiptvet historielag arrangerer førjulsmøte mandagen etter første søndag i advent.
Olsokfeiring i samarbeid med kommunen og bygdekvinnelaget.
Årsmøte i mars.

Skiptvet I.L - Fotballgruppe

PB 143, 1806 Skiptvet
1806 Skiptvet
Kontakt: Pål Gunnar Svartedal

Telefon: 91000899

Skiptvet I.L - Håndballgruppe

Leder: Una Aamodt Mathisen
Kasserer: Camilla Mørk Eek

Postboks 78
1806 Skiptvet
Kontakt: Una Aamodt Mathisen

Telefon: 99214406

Skiptvet I.L - Ski- og sykkelgruppe

Skiptvet IL - Ski og sykkelgruppe har egne hjemmesider: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=63029. Her vil du finne oppdatert informasjon om aktiviteter m.m. Vil du bli medlem av Ski- og sykkelgruppa ta kontakt pr. tlf. eller send en e-post. Kontaktinformasjon: Skiptvet IL - Ski- og sykkelgruppe V/ Jens Helge Borgen 917 63 710 Epost: jhb@borgenbygg.no

Mørkveien 145,
1816 Skiptvet
Kontakt: Jens Helge Borgen

Telefon: 917 63 710

Skiptvet idrettslag

Skiptvet idrettslag
Skiptvet idrettslag er en aktiv forening i Skiptvet og består av tre grupper:- Fotballgruppa, Håndballgruppa, Ski/sykkelgruppa.

Skiptvet ILs hjemmeside: www.skiptvetil.no
Idrettslaget eier og drifter sine idrettsanlegg bl.a. Skiptvethallen og Klubbhuset.

For leie av klubbhuset kontakt Pål Gunnar Svartedal tlf 910 00 899.

For leie av hallen kontakt Marita Koffeld Iversen tlf 95808064. E-post marit-i2@online.no.

Medlemsregistrering kan foretas selv via hjemmesiden eller send oss e-post eller ring på tlf 95 86 87 24

Leder:Audun Solberg

Kasserer: Nina Fredriksen
E-post: skiptvetil@outlook.com

Kontonr. til Skiptvet IL: 1100.41.24156

Leder i Skiptvet Idrettsråd: Tommy Ødegaard

Postboks 90,
1806 Skiptvet
Web:www.skiptvetil.no

Skiptvet Idrettsråd

Leder: Tommy Hoff Ødegård (SIL)
Nestleder: Frode Stensby (SMAK-Trial)
Styremedlemmer: Eileen Guldbrandsen (SSLK), Linn Jeanette Krogh (Turn), Lars Juliussen (SIL).

Skiptvet jeger- og fiskerforening

Leder Bjørn Kristiansen.
Kasserer: Joakim Bro, Mårveien 7, 1816 Skiptvet Tlf. 907 51 899

1816 Skiptvet
Kontakt: Bjørn Kristiansen
Telefon: 91726916

Skiptvet karateklubb

Kom i form og tren styrke, smidighet og selvforsvar på en morsom og
interessant måte. Du trenger ikke drakt eller noe annet utstyr. Kom i
vanlig treningstøy. På treningen er det barn og voksne i alle aldre. Det er nemlig aldri for sent
å lære seg karate. Du trenger heller ikke å betale noe som helst i starten.
Bli med på noen gratis treninger for å finne ut om dette er noe for deg.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å trene i Skiptvet Karateklubb!

Kontakt: Jarl Meland

Telefon: 92297222

Faste aktiviteter:

Trening tirsdager og torsdager kl 18.00 til 20.00 i Tradisjonell Shotokan karate. Plass: Kirkelund skole, gymsalen

Skiptvet kjøre- og rideklubb

Skiptvet kjøre- og rideklubb vil arbeide for å:
- samle hesteinteresserte i bygda
- holde kurs og samlinger
- organisere treninger i sprang/dressur/kjøring
- ha et felles møtested der alle hestefolk kan møtes
- ha et eget fora der man kan fremme forslag for hvordan man kan gjøre noe for sporten vår i bygda

HVORDAN BLI MEDLEM?
Send en e-post til Jannie så får du tilsendt innmeldingsblankett

postboks 26,
1816 Skiptvet
Web:www.skork.tk
Kontakt:

Skiptvet Klatreklubb


Skiptvet Klatreklubb

Vi møtes i klatreveggen på Skiptvet Misjonshus onsdager i sommerhalvåret, fra kl.18.00-20.00. Første gangen du klatrer pr år, koster det kr 20,- (inkl. medlemsavgift) resten av året er det kr 10,- pr kveld.
Følg med på Skiptvet kommunes aktivitetskalender, der legges datoene ut fortløpende i sesongen.
Velkommen til alle som har lyst til å klatre - eller bare se på! :-)

Leder: Lars Gunnar Larsen
Kasserer: Heidi Johansen


Kontakt: Heidi Johansen

Telefon: 930 85 425

Skiptvet Kristelig Folkeparti

Glenneveien 8,
1816 Skiptvet

Skiptvet leikarring

Folkedans og stildans.
Leikarringen har etablert teknisk samarbeid med Eidsberg og Askim leikarringer,og har faste øvelser,primært i Parklokalet, Askim


1816 Skiptvet

Skiptvet Motoraktivitetsklubb

Skiptvet motoraktivitetsklubb (SMAK) er en motorsportsklubb tilsluttet Norges motorsportforbund, Norges idrettsforbund og KFUK/KFUM.
Hovedsatsingsområdet p.t. er trialkjøring, en ferdighetssport i terreng med motorsykkel, som oppøver konsentrasjon, balanse og styrke.
Det er mulig å leie sykkel og utstyr og prøve sporten hos oss!
Klubben deltar med oppvisning i Skiptvet på 17.mai og bygdedagen.
Faste treningsdager er tirsdag og torsdag kl. 18-21 fra ca. påske til høstferie.
På torsdagene er det mulig å leie klubbsykler og prøve seg på trial.
Etter høstferien er det trening (og utleie) på lørdager kl. 11-14 så lenge det er kjørbart i terrenget.
Vi har klubbhus og godkjent treningsområde for trialkjøring i Fjellshagen industriområde i Skiptvet.
All kjøring på området skal være etter avtale med klubben og etter fastsatte retningslinjer.
Styreleder: Wenche Remme 1816 Skiptvet E-post: leder@smak-trial.no Tlf: 92095159
Kasserer: Tove Elin M. Nyskog Tlf: 976 62 302

Postboks 25,
1806 Skiptvet
Web:www.smak-trial.no
Kontakt: Wenche Remme

Telefon: 92095159

Skiptvet Musikkorps

Janitsjarkorps Leder: Hilde Sandaker Johansen, Engsveien 89, 1816 Skiptvet
Mob. 456 06 568
E-post: hilde.sandaker.johansen@vy.no
Kasserer: Lillian Nybråten, Bråtenveien 159
1816 Skiptvet Mob:984 95 183
Mail:l-ani@online.no

1816 Skiptvet
Kontakt: Hilde Sandaker Johansen

Telefon: 456 06 568

Skiptvet og Spydeberg Hagelag

Leder: Tove Holstvold Sveen Tlf: 908 44 499
Sekretær: Berit Magnussen Tlf: 473 27 620
Kasserer: Inga Nygaard Tlf: 94831711

Kontakt: Tove Holstvold Sveen

Telefon: 908 44 499

Skiptvet pensjonistforening

Leder: Harald Frorud, Storveien 35b, 1816 Skiptvet. Tlf.: 95005596
Kasserer: Anne Marie Schie, Hestehagen 54, 1816 Skiptvet. Mail: roar.schie@live.no Tlf: 90662728

Askimveien 251,
1816 Skiptvet
Kontakt: Harald Frorud

Telefon: 95005596

Skiptvet Røde Kors

1816 Skiptvet
Kontakt: Astrid Knudsen

Telefon: 907 55 047

Faste aktiviteter:

Omsorgstjenesten har fast møte 1 gang i måneden.
følg med på vår Facebook side for arrangementer og info

Skiptvet Sangkor

Øver hver tirsdag på Skiptvet IL Klubbhus kl. 18.30 Synger 17.mai, Julekonsert i Skiptvet kirke, Sangerstevnet i N.K.I.Ø.
Egen festival hver høst, og er også med på andre festivaler. I tillegg har vi det veldig sosialt. Du er hjertelig velkommen, håper vi sees :-)

Leder: Eva-Lisbeth Mørk, Seljeveien 8 Tlf. 41466164 Mail: eva.lisbeth.mork@gmail.com


Kasserer: Anne-Britt Oraug Furustien 26 1820 Spydeberg Tlf.926 27 254Mail: oroug@online.no

Seljeveien 8
1816 Skiptvet
Kontakt: Eva Lisbeth Mørk

Telefon: 41466164

Skiptvet Senterparti

Leder: Øistein Svae, tlf: 98222232. E-post: oistein.svae@gmail.com. Gruppeleder:Anne-Grethe Larsen, tlf:99560630. E-post: aglarsen65@gmail.com

Web:www.senterpartiet.no/skiptvet

Skiptvet Skolemusikk

Leder: Anne Lise Bogen Tlf: 996 34 912 Kasserer: Inger E Hansen Tlf: 900 86 839

Postboks 37,
1806 Skiptvet
Kontakt: Anne Lise Bogen

Telefon: 99634912

Faste aktiviteter:

Korpset spiller hver torsdag fra kl. 15.30 - 17.30 på Gjøkeredet fritidsklubb i underetasjen på Vonheim.

Skiptvet skytterlag

Skyteskole. Konkurranseskyting i nærområdet og deltagelse på landsskytestevne. Trening og sosiale sammenkomster 1-2 ganger pr. uke. Leder: Øivind Dramstad Røsæg1890 Rakkestad. Tlf. 977 08 676 E-post: oivind@askimentreprenor.no Kasserer: Kay Kvisler Tlf. 69804440

Postboks 130
1806 Skiptvet
Web:www.dfs.no/skiptvet
Kontakt: Øivind Dramstad

Telefon: 97708676

Skiptvet Soul Children


Skiptvet Soul Children øver på Misjonshuset tirsdager kl.19.15 til 20.15 SSC er et kor for deg som går i 5. Klasse og oppover. Vi synger, leker og har kveldsmat en gang iblant. Velkommen!

Kontakt: Lars Roald Schie
Telefon: 900 53 069

Skiptvet Svømme- og livredningsklubb

Spre kunnskap om livreddende førstehjelp blant barn og voksne. La barna oppleve gleden ved å være i vannet samt danne respekt for det våte element. Lære barn og voksne kunnskap om selvberging i vannet.
Leder: Randi Selenius
Kasserer: Karianne Moslått
Medlemsansvarlig: Randi Selenius. E-post: randiselenius@hotmail.com. Mob: 975 19 275.
Kontakt Randi Selenius dersom du ønsker plass på et kurs.

Skiptvet Svømme- og Livredningsklubb, c/o Karianne Pedersen, Ulvetangenveien 113,
1816 Skiptvet
Kontakt:

Faste aktiviteter:

I løpet av en uke har vi 7 ulike partier med barn som holder på med svømme- og livredningstrening.
I løpet av våren har vi treninger 12 uker og det samme på høsten.

Skiptvet turnforening

Turnforening med tilbud for barn, unge og voksne.

Leder: Henriette Mingeødegård


postboks 45,
1806 Skiptvet
Kontakt: Henriette Mingeødegård

Telefon: 40179158

Sorg og Omsorg i Indre Østfold

Sorg og Omsorg i Indre Østfold ledes av fagfolk/helsepersonell fra kommunene, samt frivillige fra ulike sammenhenger.

Web:www.sorgogomsorg.org
Kontakt:
Telefon: 69 88 47 11

Syforeningen

Solveig de Flon - Adresse: Eikveien 36 A,
1816 Skiptvet

Tøffelklubben (Lund Vel)

Leder: Lill Nordvik Lund Kasserer: Inger Marit Lund

Langliveien 69,
1816 Skiptvet

Vidnes Vel

Leder: Roy Sletner, Glenneveien 8, 1816 Skiptvet Kontaktperson: Lars Sæther, tlf. 482 97 649, e-postadr.: lars.sether@gmail.com

Glenneveien 8,
1816 Skiptvet
Kontakt: Lars Sæther

Telefon: 48297649

Voll Vel

Vollveien 9
1816 Skiptvet

Vonheim Samfunnshus SA

Møte og Selskapslokaler

Storveien 30
1816 Skiptvet

Leder: Øistein Svae, tlf 982 22 232, e.post: oistein.svae@gmail.com
Kasserer: Mona Wold, tlf 95960817, e.post: mona.wold@srk.as
Sekretær: Roar Eng, tlf 930 33 123, e.post: reng@online.no

Kontakt ang. utleie: tlf 990 99 493