KOMMUNALE VEIER 

Feil på veilys som for eksempel mørke lamper, skader på anlegg osv. kan rapporteres inn til Omexom her:

Registrer feil på veilys

FYLKESVEIER

Ved feil på veilys på fylkesveier kan du ringe Statens Vegvesen på tlf. 175.