Feil på veilys som for eksempel mørke lamper, skader på anlegg osv. kan rapporteres inn til Omexom her:

Registrer feil på veilys