Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

Resepsjon: 69806100

Sykehjem 1: 98902404

Sykehjem 2: 98902406

Sykehjem 4: 98902413

Sykehjem 5: 98902415

Besøksadresse: 

Sollia bo- og servicesenter

Sollia 1, 1816 Skiptvet

 

Virksomhetsleder helse og mestring/ avdelingsleder sykehjem 1 og rehabiliteringsavdelingen:

Unni Kristiansen

Unni.kristiansen@skiptvet.kommune.no

Mobil: 91881809

 

Avdelingsleder sykehjem 2, sykehjem 4 og sykehjem 5:

Ramona Olsen Gjørwad

Ramona.olsen.gjorwad@skiptvet.kommune.no

Mobil: 48998769

Tildelingskriterier

Har du fått tildelt langtidsplass på sykehjem får du hjelp til å ivareta egen helse, personlig hygiene, forflytning, ernæring, delta i sosiale aktiviteter ved sykehjemmet og medisinsk oppfølging og behandling, herunder legetjeneste.

Når pasienten får tildelt langtidsopphold blir sykehjemmet pasientens hjem. Rommet er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. Andre møbler og bilder bringer pasienten med seg selv. Alle våre pasientrom er enerom og har eget bad. Vi har to ordinære somatiske avdelinger og 2 demens avdelinger. Egenomsorgsbehovet avgjør hvem avdeling som er best egnet. Er det fullt på langtidsavdelingene må man beregne opphold på rehabiliteringsavdelingen i påvente av rom på langtidsavdeling.

Ved endret behov kan det bli nødvendig å bytte avdeling.

Det tilbys tannhelsetjeneste gjennom den offentlige tannhelsetjenesten.

Nedenfor kan du lese mer om tildelingskriteriene: 

  • Pasienten har et omfattende bistandsbehov.
  • Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv.
  • Behovet for pleie og omsorgstjenester på et forsvarlig nivå kan ikke dekkes i eget hjem. Øvrige kommunale tjenester og bruk av velferdsteknologi bør være vurdert og utprøvd, men funnet utilstrekkelig.
  • Lindrende behandling i livets sluttfase

Kriterier og tildeling av langtidsopphold i institusjon (PDF)

Egenbetaling

Det fattes eget vedtak om egenbetaling. Pasienten betaler etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vedtaket dekker kost og losji.

Det betyr at sykehjemmet kjøper inn en standard sjampoo, såpe og tannkrem. Pasienten kan bruke egne toalettsaker dersom det er ønskelig. Innkjøp av klær og sko foretas av pårørende/verge. Vi har jevnlig besøk av forhandlere som selger klær.

For mer informasjon, se forskrift om egenandel for kommunale helser- og omsorgstjenester 

Praktisk informasjon

Ved innflytting vil pasienten få utdelt en velkomstbrosjyre med informasjon om rutiner. Vi etterspør opplysninger om deg, slik at vi kan tilrettelegge tjenesten i tråd med dine behov og ønsker.

Hver avdeling har en gruppeleder som er bindeledd mellom de ansatte, pasienter og pårørende. Det blir utnevnt en primær- og sekundærkontakt. Kort tid etter innflytting og minimum en gang i året blir pasient og pårørende/verge innkalt til en pårørendesamtale der vi sammen kan utveksle nyttig informasjon som har betydning for pasienten.

Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs både for pasient og oss som arbeider på sykehjemmet. Vi ønsker en god og åpen dialog slik at pasientens rett til medbestemmelse blir ivaretatt. Pårørende er alltid velkomne til å delta på våre felles arrangementer.

Ta gjerne med en vannkoker og kaffe/te til rommet, da vi har liten mulighet til å servere pårørende i en hektisk hverdag/helg.

Frivillige

Frivillige tjenester er et viktig supplement til vårt aktivitetstilbud. Vi har også mulighet for å kontakte følgetjenesten gjennom frivilligsentral, der pårørende ikke har anledning til å følge til undersøkelser/behandling utenfor institusjonen.

Kompetanse

Vi har en fast tilknyttet sykehjemslege som har ansvar for den medisinske oppfølgingen. Det er fast legevisitt en gang pr. uke der sykepleier og lege vurderer aktuelle medisinske problemstillinger. Når pasienten flytter inn på sykehjemmet sjekkes innkomststatus. En gang pr. år foretas en medisinsk årskontroll med vurdering av funksjonsnivå, samtykkekompetanse, HLR status og evne til å ivareta sine økonomiske interesser. Det er sykepleiere og vernepleiere som koordinerer og følger opp den medisinske behandlingen fra sykehjemslege, fastlege eller sykehus. Ønsker man å beholde sin tidligere fastlege må pasient/pårørende/verge sørge for timebestilling, kostnader og transport.

Kommunen har også en avtale med den offentlige tannhelsetjenesten. Årlig kommer tannpleier og tilbyr tannhelsesjekk av de som ønsker det. Ønsker man å benytte annen tannlege enn den offentlige må pasient/pårørende/verge sørge for timebestilling, kostnader og transport.

Bemanningen på sykehjemmet består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, helsefaglærlinger og sykepleier/vernepleierstudenter. Vi samarbeider blant annet med fysioterapeut og ergoterapeut.

Ernæring

Sollia har eget kjøkken som lager det meste av maten fra bunn. Kjøkkensjefen sørger for et riktig ernæringsmessig sammensatt kosthold. Pasientens matvaner kartlegges ved innkomst. Individuelle behov dekkes av sykehjemmet når det er medisinsk begrunnet. Andre behov/ønsker må pasienten bekoste selv. Det tilbys ønskekost og pårørendemat (til maks 2) i terminalfasen. Pårørende kan kjøpe mat fra kantina på hverdager mellom kl. 10-17. Det er en brusautomat i kantina som kan benyttes av pasienter og pårørende hele døgnet.

Nedenfor ligger oversikt over måltidsservering. Pasientene får mat når de ønsker. 

Frokost: ca. kl: 08.30-10.00.

Lunsj: ca. kl: 12.00 (helg/helligdager serveres middag ca. kl 12.00).

Kaffemåltid: ca. kl 14.00.

Middag: ca. kl 15.30-16.00 (helg/helligdager serveres påsmurt mat ca. kl 15.30).

Kveldsmat: ca. kl 19.00.

Det kan smøres mat til sen aftens dersom det er ønskelig.

Servicetilbud

Vaskeri

Vi har eget vaskeri på Sollia. Privattøy må merkes med pasientens navn. Det er pårørende som har ansvar for merking av tøy. Navnelapper skal ha tydelig og holdbar tekst. Best egnet er vevde navnelapper som sys på plagget. Klær av ull og silke kan ikke vaskes i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å kjøpe klær som tåler maskinvask. Alternativet er at pårørende vasker ømfintlig tøy. Det er viktig at også dette tøyet er merket med pasientens navn.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom klær blir borte eller ødelagt i vask.

Frisør og fotpleie

Sollia har frisør og fotpleie, timebestilling kan koordineres med avdelingen. Dette betales av pasienten.

Fellesområder

Vår fellesstue “Annastua” og kantina kan benyttes av pasienter og pårørende etter avtale. Men det er viktig å huske at fellesområdene er en del av alle beboeres hjem.

Dagsenteret har Triobike som pårørende kan låne etter egen opplæring.

TV/ WIFI

Sykehjemmet har TV signaler med grunnpakke i fellesrom. Alle har mulighet for TV- signaler på rommet. Det er åpent trådløst nettverk på Sollia (skiptvet-internett).

Verdisaker

Vi anbefaler at eiendeler av verdi og kontanter utover “lommepenger” ikke oppbevares på rommet. I så fall bør pasienten tegne privat verdigjenstandsforsikring.

Sykehjemmet står ikke ansvarlig dersom eiendeler blir borte. Dette gjelder også briller, høreapparat og tannproteser.