Skiptvet lokalhistoriske arkiv er et lokale i tilknytning til de tidligere lokalene til Skiptvet bibliotek på Kirkelund skole.
Arkivet tar imot arkivverdig materiale som er eldre enn 10 år. Stort sett er det meste av håndskrevne protokoller av stor interesse! Noe verre er det med alt som i mer moderne tid har blitt oppbevart i permer - dette materialet trenger alltid en mer grundig opprydding før det kan arkiveres.
Foreninger som ønsker å avlevere materiale må derfor avtale tid med biblioteket slik at materialet kan ryddes i samarbeid med representant for den aktuelle foreningen.
Avlevert arkivmateriale vil på sikt registreres og en oversikt gjøres tilgjengelig på internett.
Bruk av avlevert arkivmateriale kan kun gjøres i bibliotekets lokaler og etter avtale slik at det kan finnes fram på forhånd og hentes til biblioteklokalene.