Kontaktinformasjon

Skiptvet helsestasjon

Tlf. 488 63 772

Besøksadresse: Sundåsveien 9, 1816 Skiptvet 

Helsestasjonen er åpen mandag- fredag fra kl. 08:00- 15:00

Formål

For barn under skolealder kan helsesykepleier på helsestasjonen tilby veiledning og være behjelpelig med å henvise til andre instanser.

Vi har kunnskap om:

  • Søvn 
  • Psykisk helse og trivsel 
  • Vekstutvikling 
  • Hørsel, syn og språkutvikling 
  • Tannhelse 
  • Psykomotorisk utvikling og fysisk aktivitet 
  • Seksuell utvikling 
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt